Thứ hai, 09/08/2010 - 15:32

Hà Nội:

Công bố đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm

Dân trí UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản quy định giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc, làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đơn giá xây dựng nhà ở, nhà tạm sẽ là cơ sở để xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. (Ảnh: internet)
 
Theo đó, nếu xây dựng mới nhà ở cấp 4, đơn giá sẽ từ 1,42 triệu đồng/m2 đến 4,2 triệu đồng/m2.

Đối với nhà cấp 3 (nhà bán kiên cố), đơn giá là từ 4,3 triệu đồng/m2 đến hơn 4,98 triệu đồng/m2.

Với nhà tạm, đơn giá dao động từ 299.500 đồng/m2 đến hơn 1,47 triệu đồng/m2.

Đối với nhà bán mái, đơn giá được quy định từ khoảng 547.700 đồng/m2 đến 767.500 đồng/m2.

Giá xây dựng nhà sàn cũng dao động từ 400.000 đồng/m2 đến 1,15 triệu đồng/m2.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành đơn giá xây dựng đối với việc xây quán bán hàng, sân, đường, tường rào, mái vẩy và các loại công trình dân dụng khác.

Tiến Nguyên