Thứ hai, 28/07/2008 - 16:46

Công bố Ban giám đốc Công an Hà Nội mới

Dân trí Theo quyết định được công bố về việc tổ chức bộ máy và Ban Giám đốc CA Hà Nội sau hợp nhất sáng nay, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh tiếp tục đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất. Số Phó Giám đốc “gộp” lại của 2 tỉnh là 7 đồng chí.

Thứ trưởng thường trực Bộ Công an - thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an TƯ công bố quyết định của Bộ trưởng Lê Hồng Anh về nhân sự ngành công an của Hà Nội mới trên cơ sở hợp nhất CA thành phố Hà Nội và CA tỉnh Hà Tây, gồm 41 phòng ban trực thuộc.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh được bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc CA Hà Nội mới. 7 vị trí cấp Phó trong Ban Giám đốc gồm: Thiếu tướng Đào Trọng Sỹ, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Đại tá Đỗ Nghị, Đại tá Trần Long Xuyên, Đại tá Nguyễn Đức Nghi, Đại tá Trần Thuỳ, Đại tá Lưu Quang Hợi.

Việc sáp nhập, bố trí lại cơ cấu tổ chức được xác định là khó khăn, nếu không sớm ổn định sẽ nẩy sinh phức tạp. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo lực lượng công an nêu cao tinh thần trách nhiệm để giữ vững ANTT, Ban Giám đốc mới sớm đề xuất ổn định tổ chức, bố trí lực lượng đảm bảo thế trận an ninh nhân dân. Việc thay đổi nhân sự cũng không được để xảy ra đột xuất bất ngờ, đối với cán bộ cốt cáo phải đề cao vai trò trách nhiệm của mình, không lơ là mất cảnh giác, không rời bỏ vị trí của mình, không bỏ qua các đầu mối nghiệp vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu CA thành phố nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức, nhân sự, nâng cao xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự thủ đô, tổ chức nắm tình hình, đấu tranh với các thế lực phản động tác động, kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đấu tranh chống các loại tội phạm có hiệu quả; nắm tình hình đấu tranh tội phạm lợi dụng việc hợp nhất để gây rối, chống đối…

P.Thảo