Thứ sáu, 31/10/2008 - 08:23

Đà Nẵng:

Buộc thôi học HS tái phạm đi xe đạp điện không đội MBH

Dân trí Chiều 30/10, văn bản quy định bắt buộc học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm và các hình thức kiểm tra, xử lý sai phạm đã về đến các trường PTTH, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử lý cảnh cáo lần 1, xếp bậc hạnh kiểm loại thấp nhất vào học bạ. Học sinh tái phạm sẽ bị buộc thôi học 1 năm.

Kết hợp với hình thức xử lý nghiêm khắc nói trên, các trường học triển khai đồng thời các biện pháp: tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, tăng cường phối hợp liên ngành với lực lược CSGT tiến hành thanh, kiểm tra, lập biên bản học sinh vi phạm luật giao thông, nhà trường lập danh sách học sinh vi phạm và xử lý, cảnh cáo nghiêm khắc.

Thực hiện an toàn giao thông trong trường học sẽ là một trong các nội dung quan trọng để xét thi đua của các trường và hiệu trưởng các trường trong năm học.

Khánh Hiền