Thứ bảy, 06/04/2013 - 12:00

Bỏ Thanh tra xây dựng cấp quận, huyện, phường, xã

Dân trí Theo Thanh tra TPHCM, Chính phủ đã chính thức chấm dứt việc thí điểm xây dựng thành lập Thanh tra xây dựng cấp quận - huyện và cấp phường - xã - thị trấn tại Hà Nội và TPHCM.

Việc thí điểm này được thực hiện từ năm 2007 theo quyết định số 89/2007/QĐ-TTg. Theo đó, tại TPHCM sẽ thành lập Thanh tra xây dựng (TTXD) cấp quận và TTXD cấp phường trên cơ sở tổ chức lại Đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và Tổ quản lý trật tự đô thị phường - xã - thị trấn.

Trong đó, TTXD cấp quận, phường là tổ chức thanh tra trực thuộc UBND cấp quận, phường; có chức năng giúp Chủ tịch UBND cấp quận, phường thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tuy nhiên, khi quyết định thành lập TTXD quận, phường, UBND các quận tại TPHCM đều ban hành quy chế hoạt động riêng cho lực lượng này. Trong đó giao thêm cho lực lượng này nhiều nhiệm vụ khác như kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường; trật tự lòng lề đường, nơi công cộng…

Công việc chủ yếu của TTXD cấp quận, phường ở TPHCM chủ yếu là… giữ trật tự đường phố
Công việc chủ yếu của TTXD cấp quận, phường ở TPHCM chủ yếu là… giữ trật tự đường phố (ảnh minh họa: Tuổi trẻ)

Trong một đợt thanh tra hoạt động quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trong năm 2012 của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho thấy 99% số vụ xử phạt hành chính của lực lượng TTXD cấp quận, phường tại TPHCM lại là đối với các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực… giao thông.

Ngoài ra, hầu như hết các thành viên của lực lượng nà đều không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm thanh tra viên. Theo báo cáo trên của Thanh tra Bộ GTVT thì đến tháng 6/2012, lực lượng TTXD cấp quận, phường tại TPHCM có khoảng 2.700 người nhưng chỉ có 1 người được bổ nhiệm thanh tra viên.

Do đó, nhiều ý kiến đề nghị giải tán hoặc đổi tên lực lượng này. Bởi cả lực lượng chỉ có 1 thanh tra mà dùng tên thanh tra cho cả lực lượng hàng ngàn người là không hợp lý. Vả lại, nhiệm vụ của lực lượng này chủ yếu lại là quản lý trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường và thu lệ phí nên cái tên TTXD là chưa phù hợp.

Ngày 29/3, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo chấm dứt thực hiện quyết định số 89/2007/QĐ-TTg về việc thí điểm xây dựng thành lập Thanh tra xây dựng cấp quận – huyện và Thanh tra xây dựng cấp phường – xã – thị trấn tại Hà Nội và TPHCM.

Theo Nghị định trên, thanh tra ngành xây dựng chỉ có 2 cấp là Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng. Riêng ở Hà Nội và TPHCM sẽ cho Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức các Đội Thanh tra xây dựng tại địa bàn các quận, huyện. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2013.

Tùng Nguyên