Thứ sáu, 26/09/2008 - 08:36

5 đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn

Dân trí Điều kiện xét nâng bậc lương là có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng ít nhất 2 năm đối với các ngạch có hệ số lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34 và 3 năm đối với các ngạch có hệ số lương khởi điểm từ 2,34 trở lên.

Đây là quy định mới được ban hành tại Thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Theo đó, những người được xét nâng bậc lương phải thường xuyên hoàn thành tốt công việc được giao, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật lao động.

Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh đạt kết quả thi nâng bậc theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ứng với công việc đảm nhận, nếu thi đạt bậc nào thì xếp lương theo bậc đó.

Thông tư này cũng quy định các trường hợp được nâng bậc lương sớm đó là:

- Người đoạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi chuyên môn cấp quốc tế, được nâng sớm 2 bậc lương;

- Người đoạt giải nhất các cuộc thi cấp quốc gia, giải 3 các cuộc thi cấp quốc tế, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng 1, 2, 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được nâng sớm 1 bậc lương;

- Người đoạt giải nhì các cuộc thi cấp quốc gia được rút ngắn 2/3 thời hạn xét nâng bậc lương.

- Người đoạt giải ba tại các cuộc thi cấp quốc gia, người được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì được rút ngắn không quá ½ thời hạn xét nâng bậc lương.

- Người lao động 2 năm liền được tặng Bằng khen cấp Bộ, chiến sĩ thi đua cấp ngành, lĩnh vực thì được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn 12 tháng...,

Trong thời gian giữ bậc lương, nếu người lao động bị kỷ luật lao động thì bị kéo dài thêm thời hạn xét nâng bậc lương nhưng không quá 6 tháng.

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công ty lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong công ty.

Thông tư cũng bổ sung quy định về điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản lý; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng trong công ty Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên. Đó là, phải có thời gian giữ bậc 1 từ 3 năm trở lên; hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm; không vi phạm chế độ trách nhiệm; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

Lan Hương