Chủ nhật, 06/06/2010 - 19:37

Chỉ huy đội dân quân tự vệ được hưởng phụ cấp như công chức

Dân trí Theo Nghị định 58/20010 của Chính Phủ, mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ (DQTV) được tính theo tháng và bằng hệ số mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức.

Trong đó, Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng hưởng mức phụ cấp  0,10; Trung đội trưởng, Thôn đội trưởng: 0,12; Trung đội trưởng dân quân cơ động: 0,20; Đại đội phó, Chính trị viên phó đại đội, Hải đội phó, Chính trị viên phó hải đội: 0,15; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đôi, Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội: 0,20...

Thời gian hưởng phụ cấp trách nhiệm tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày thôi giữ chức vụ đó. Trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

Cũng theo Nghị định này, công dân trong độ tuổi quy định (nam 18 - 45 tuổi, nữ 18 - 40 tuổi) có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ tham gia DQTV tại cấp xã hoặc tại cơ quan, tổ chức.

Nghị định cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015, có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó BCHQS cấp xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, trong đó có 35% - 50% đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 70 - 80%.

P. Thanh