Thứ bảy, 20/05/2017 - 10:46

Đà Nẵng:

Phát hiện thêm nhiều rìu đá, đồ gốm cổ có niên đại hơn 3000 năm

Dân trí Qua khai quật khảo cổ tại di chỉ vườn đình Khuê Bắc ở Đà Nẵng, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số rìu đá, bàn mài, hòn kê và hàng ngàn hiện vật gốm.

Từ những hiện vật khai quật được, các nhà khảo cổ, nghiên cứu xác định di chỉ thuộc vào thời kỳ Tiền Sa Huỳnh, có tính chất tương tự như các địa điểm Bàu Trám, Bãi Ông (Quảng Nam), niên đại khoảng 3000 đến 3500 năm cách ngày nay.

Những chiếc rìu đá có niên đại khoảng 3000 đến 3500 năm
Những chiếc rìu đá có niên đại khoảng 3000 đến 3500 năm

Để tạo nên những chiếc rìu đá, người Tiền Sa Huỳnh đã dùng những bàn mài như thế này.
Để tạo nên những chiếc rìu đá, người Tiền Sa Huỳnh đã dùng những bàn mài như thế này.

Đáng chú ý, trong số các di chỉ của giai đoạn Tiền Sa Huỳnh, hiện nay chỉ còn di chỉ Bàu Trám và vườn đình Khuê Bắc còn xác định được địa tầng nguyên vẹn. Do vậy, việc tiến hành khai quật khảo cổ ở di chỉ vường đình Khuê Bắc có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ trong việc nghiên cứu lịch sử văn hoá của vùng đất Đà Nẵng mà còn của nền văn hóa Sa Huỳnh ở cả miền Trung.

Di chỉ vườn đình Khuê Bắc được Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng và các giảng viên Bộ môn Khảo cổ học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội phát hiện năm 2000. Ngay sau đó, năm 2001, Trường Đại học KHXH&NV tiến hành khai quật lần thứ nhất đã phát hiện được các di tích và di vật. Năm 2015, Trung tâm Quản lý Di sản văn hoá Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật lần thứ 2 với diện tích 100m². Qua đó, phát hiện được số lượng lớn các công cụ đá, đồ gốm góp phần quan trọng trong việc nhận diện tính chất và niên đại của địa điểm này. Đợt khai quật khảo cổ trên diện tích 50m² ở di chỉ vườn đình Khuê Bắc năm nay dự kiến kéo dài đến hết tháng 6.

Khánh Hiền