Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 7 năm 2017

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 1,029,828,308 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày 23 đến 29/7/2017

23/07

Chị Giang (Láng Hạ -HN) Giúp MS2612

100,000

24/07

Trần Đức (Huỳnh Thúc Kháng -HN) giúp Ms2616; Ms2615; Ms2614; Ms2613; Ms2612 (Mỗi h/c 100k)

500,000

Trương Văn Oánh ( Phù Lưu Tế - Mỹ Đức -HN) Giúp Ms2616

200,000

Chị Oan h(H)N Giúp MS2614; MS2615; Ms2616 (Mỗi h/c 300k)

900,000

Mã số 2603 (Cử Mí Ná) Giúp đỡ lại MS2589 "100,000,000 đ"; MS2598 "100,000,000 đ" PT số … "200,000,000 đ"

200,000,000

25/07

Nguyễn Thị Nga (HN) Giúp MS2616 "200,000 "; Ms2615 "300,000 đ"

500,000

Nguyễn Hùng Sơn - Nguyễn Hùng Linh - Nguyễn Thị Thùy Chi (HN) Giúp Ms2616 "300,000 đ); MS2615 "200,000 đ"

500,000

Bạn đọc Phố Cổ (HN) Giúp Ms2610

1,000,000

Anh Đại (Ba Đình -HN) Giúp Ms2613; Ms2614; Ms2615; Ms2616; Ms2617 (Mỗi h/c 100k)

500,000

28/07

Phan Văn Định (Soso11A - Nghách 4 -Ngõ 21 Quan Nhân -HN) Giúp Ms2609

200,000

Nguyễn Lan Anh (Số 11/157 Đường nước Phần Lan -HN) Giúp Ms2619; QNA (1,000,000 đ)

2,000,000

Nguyễn Thu Hương (Giải Phóng -HN) Giúp Ms2616; Ms2611; Ms2610; Ms2609 (Mỗi h/c 500k); MS2620 "240k)

2,240,000

Mai Ngọc Thương (Số 205 CT3 - Bắc Linh Đàm -HN) Giúp MS2619; Ms2620 (Mỗi h/c 500k)

1,000,000

31/07

Hoội Phụng sự Xã Hội (USA) Giúp Ms2615; MS2617; Ms2618; Ms2619; Ms2621; Ms2622; Ms2623 (Mỗi h/c 2,000,000 đ); Ms2616; Ms2620 (Mỗi h/c 1,000, 000 đ)

16,000,000

Bạn đọc ủng Trực tuyến
từ ngày 23 đến 29/7/2017

23/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2478 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Ngo Tran - Điện thoại: 01224592702

1,000,000

23/07/2017

Tham gia ủng hộ: Maso 2595, 2596 ,2597, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, moi ma so 300,000 dong, ms 2598: 500,000, ms 2608: 400,000, 2609: 700,000, ms 2610: 500,000. Tong cong: 7,200,000 dong. - Số tiền: 7.200.000 đ - Họ tên: Thuy - Điện thoại: 001161401612638

7,200,000

23/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2613: Chị Lê Thị Long: Thôn 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Long Hà Mai An - Điện thoại: 07919366688

500,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: Ms 2616: Chị Đào Thị Như (thôn Tân Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thải Bình)
Số ĐT: 0166.982.2090 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Kỳ Hà Quyên Thắng - Điện thoại: 0973364368

1,000,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2615: Bà Nguyễn Thị Phong - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: huan - Điện thoại: 0902640986

200,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2616: Chị Đào Thị Như 400.000 d
Mã số 2615: Bà Nguyễn Thị Phong 400.000 d
Mã số 2614: Chú Nguyễn Thanh Sơn 400.000 d
Tong cong : 1.200.000 d - Số tiền: 1.200.000 đ - Họ tên: Gia Dinh Be Bui Thanh Ha & Bui Bao Khang - Điện thoại: 8451721

1,200,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2612, 2613, 2614, 2615 , 2616
Mỗi hoàn cảnh 100k - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Thị Mai Phương - Điện thoại: 0937660113

500,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2453 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Tran An - Điện thoại: 01224592702

1,000,000

24/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2615 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Ngo Tran - Điện thoại: 01224592702

1,000,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605
2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613
2614,2615,2616. Moi ma so 500K - Số tiền: 9.500.000 đ - Họ tên: Cao Dung - Điện thoại: 8137636395

9,500,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Ma so 2617 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyen thi Nga - Điện thoại: 1111111111

300,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2612 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: H Ngo - Điện thoại: 01224592702

1,000,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2616, 2617 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Dam Thanh Tung - Điện thoại: 0903421536

200,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2617:

Vợ bầu, con dại tuyệt vọng ngóng tin cha trên giường bệnh - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Đinh Thị Kim Ánh - Điện thoại: 0983463659

300,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2611: Anh Đoàn Mạnh Lâm
Mã số 2616: Chị Đào Thị Như
Mã số 2615: Bà Nguyễn Thị Phong ( giúp vợ chồng cụ Trịnh Châu)
Mỗi MS: 400,000 VND - Số tiền: 1.200.000 đ - Họ tên: Khánh Linh - Điện thoại: 16265529972

1,200,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như - Số tiền: 600.000 đ - Họ tên: Khánh Linh - Điện thoại: 16265529972

600,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2613, Mã số 2609. Moi hoan canh: 500000 VND - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Nhat - Điện thoại: 0916801567

1,000,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2615: Bà Nguyễn Thị Phong - Chủ tịch Chữ thập đỏ xã Bình Nam. ĐT: 0971108238 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: andre nguyen - Điện thoại: 01212607269

200,000

25/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2617: 200.000đ;
Mã số 2616: 300.000đ;
Mã số 2615: 700.000đ;
Mã số 2614: 300.000đ;
Mã số 2613: 500.000đ;
- Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: Phúc Nguyện - Điện thoại: 01689980095

2,000,000

26/07/2017

Tham gia ủng hộ: 1. ms 2618: 100.000đ - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Lý Quốc Cường - Điện thoại: 0939909174

100,000

26/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2593 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Tran H - Điện thoại: 01224592702

1,000,000

26/07/2017

Tham gia ủng hộ: MS: 2618 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Anh Đinh - Điện thoại: 01265822911

400,000

26/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2615: Bà Nguyễn Thị Phong - Chủ tịch Chữ thập đỏ xã Bình Nam. ĐT: 0971108238
- Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Thị Trang - Điện thoại: 0946010712

200,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: MS 2619 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: My Thuy - Điện thoại: 0908222942

100,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2619: Chú Nguyễn Chiến Tuyến - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Phạm Thị Hòa - Điện thoại: 0962157519

500,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2616 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Vân Hà - Điện thoại: 0978842572

200,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2617 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Vân Hà - Điện thoại: 0978842572

100,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Ủng hộ MS 2612 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hoàng Thị Liên - Điện thoại: 0915324987

200,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: 2619 anh Nguyen Chien Tuyến tình Bình Thuận - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HAI THANH - Điện thoại: 0937267903

200,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: 1. ms 2619: 100.000 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Lý Quốc Cường - Điện thoại: 0939909174

100,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2619: Bệnh nhân Nguyễn Chiến Tuyến, khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: VN-Hope - Điện thoại: 0909985747

200,000

27/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2619: Bệnh nhân Nguyễn Chiến Tuyến, khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lớp IELTS Chạy nước rút tháng 5 - Điện thoại: 01666228828

200,000

28/07/2017

Tham gia ủng hộ: MS 2620- anh Nguyễn Thọ Hải - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyễn THị Hương - Điện thoại: 0912988899

300,000

28/07/2017

Tham gia ủng hộ: Mã số 2619: Anh Nguyễn Chiến Tuyến, Mã số 2617: Anh Lê Ngọc Thuận, Mã số 2618: Chị Phạm Thị Hoa mỗi gia đình 100k. - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyễn Minh - Điện thoại: 0986112590

300,000

28/07/2017

Tham gia ủng hộ: MS 2612, MS 2616, MS 2618, MS 2619, MS2620: Mỗi MS 100.000đ - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trương Bảo Ngọc - Điện thoại: 0978046362

500,000

29/07/2017

Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2621: Thầy giáo Hoàng Văn Hải (thôn Đa Cuống – xã Vân Hòa – Huyện Ba Vì – Thành Phố Hà Nội)

Số ĐT: 0979.218.587 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: K - Điện thoại: 0933445519

300,000

Bạn đọc ủng hộ qua VP Miền Nam từ ngày 23 đến 29/7/2017

24/7

Trần Thái Quang giúp MS 2614

200,000

Bạn đọc giúp MS 2615, 2616

200,000

25/7

Võ Ngọc Hoàng giúp MS 2617, 2616, 2615

300,000

Dương Minh Thảo Nguyên giúp MS 2617, 2615, 2613

750,000

26/7

Phạm Lê Diễm Thùy giúp MS 2614

300,000

Mỹ Ngọc giúp 11 MS, từ 2605 - 2615

1,100,000

Tuấn Anh giúp MS 2617

200,000

Tuấn Minh giúp MS 2618

300,000

Phạm Tuân giúp MS 2618

300,000

28/7

Tôn Thất Phước Hùng giúp MS 2619

500,000

Nguyễn Thế Vinh giúp MS 2619

200,000

Võ Ngọc Hoàng giúp MS 2619, 2618

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua VP Đà Nẵng từ ngày 23 đến 29/7/2017

24/07

Trương Quang Nguyên (42 Hà Đông 2, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 2613

200,000

24/07

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mã số 2615 (bác Trịnh Châu)

200,000

24/07

Thái Thuỷ Hoàng Diễm (K457/16 Hà Huy Tập, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 2614

200,000

24/07

Hoàng Bảo Lương (58 Lâm Hoành, Đà Nẵng) giúp đỡ 5 trường hợp: MS 2603, MS 2613, MS 2614, MS 2615, MS 2583 (mỗi trường hợp 100.000đ)

500,000

27/07

Tạ Văn Thoại (179/67 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) giúp đỡ 3 trường hợp: MS 2602, MS 2606, MS 2607 (mỗi trường hợp 200.000đ)

600,000

Bạn đọc ủng hộ qua VP Cần Thơ từ ngày 23 đến 29/7/2017

24/7/2017

Lê Ngọc Điệp 31 Ngô Văn Sở- Ninh Kiều- TP Cần Thơ giúp từ Ms 2586 đến Ms 2619 (33 ms, mỗi Ms: 150.000đ)

4,950,000

28/7/2017

Bạn đọc dấu tên tại Cần Thơ giúp Ms:2615, 2613

200,000

28/7/2017

Chị Thúy Cần Thơ giúp Ms: 2612, 2611, 2616, 2619

400,000

Bạn đọc ủng hộ qua VP Hà Tĩnh từ ngày 23 đến 29/7/2017

Từ 23-29/7/2017

Nguyễn Ngọc Quý, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh Giúp MS 2615 (200.000đ) và MS 2621 (500.000đ)

700,000

Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank từ ngày 23 đến 29/7/2017

23/7/2017

BAN DOC GIUP QNA

100,000

23/7/2017

NGUYEN VAN MANH GIUP MS 2614

100,000

23/7/2017

NGUYEN HOANG NAM GIUP MS 2614

50,000

23/7/2017

NGUYEN THI THUY GIUP MS 2614

200,000

23/7/2017

NGUYEN HUONG GIANG IGUP MS 2614

100,000

23/7/2017

NGUYEN MANH HAI GIUP MS 2614

500,000

23/7/2017

NGUYEN TUNG LINH GIUP MS 2614

200,000

23/7/2017

HOANG DUC TIEN GIUP MS 2614

100,000

23/7/2017

NGUYEN SI MINH GIUP MS 2613

100,000

23/7/2017

TRAN THI BICH NGOC GIUP MS 2615

200,000

23/7/2017

NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2613

500,000

23/7/2017

NGUYEN THI ANH DONG GIUP MS 2614

200,000

23/7/2017

TRAN TUAN LINH GIUP MS 2614

100,000

23/7/2017

PHAM NGOC NGHIA GIUP MS 2614

200,000

23/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

TIET MINH DOAN GIUP QNA

50,000

23/7/2017

LE HIEN THUONG GIUP MS 2609

200,000

23/7/2017

NGUYEN VAN LONG GIUP MS 2615

300,000

23/7/2017

CAO VAN THANG GIUP MS 2615

200,000

23/7/2017

TONG NGOC SAM GIUP MS 2615

500,000

23/7/2017

MAI THI PHUONG THUY GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

PHAM GIA GIUP MS 2615

2,000,000

23/7/2017

TIEU THI HONG HA IGUP MS 2615

200,000

23/7/2017

LE THU ANH GIUP MS 2613

1,000,000

23/7/2017

LE THU ANH GIUP MS 2611

1,000,000

23/7/2017

DOAN NGOC CHANH GIUP MS 2615

180,000

23/7/2017

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 2614

2,000,000

23/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

DO LAM MY HOA GIUP MS 2615

200,000

23/7/2017

HOANG MINH TIEN GIUP MS 2614

300,000

23/7/2017

NGUYEN THI XUAN DUNG GIUP MS 2615

300,000

23/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

DUONG HUU THANH GIUP MS 2615

200,000

23/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

DUONG THI VAN GIUP MS 2615

100,000

23/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2614

100,000

23/7/2017

PHAM VIET HOANG GIUP MS 2611

2,000,000

23/7/2017

NGUYEN THI NGOC GIUP MS 2612

4,000,000

23/7/2017

TRAN THI LUONG ANH GIUP MS 2613

4,000,000

23/7/2017

PHAM VAN VINH GIUP MS 2614

4,000,000

23/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2615

10,000

23/7/2017

NGUYEN CANH TUNG GIUP MS 2614

500,000

23/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2583

200,000

23/7/2017

HUNG TK GIUP MS 2613

500,000

23/7/2017

HUNG TK GIUP MS 2614

500,000

23/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2614

250,000

23/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2614

100,000

23/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2614

200,000

23/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2613

300,000

23/7/2017

NGUYEN HUONG XUAN GIUP MS 2614

500,000

23/7/2017

TRUONG DUC THAI GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

NGUYEN THAI SON GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

TRAN QUOC VAN GIUP MS 2616

1,000,000

24/7/2017

NGUYEN THI THUY ANH GIUP MS 2614

300,000

24/7/2017

NGUYEN HAI THANH GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

LE THUY HANG GIUP MS 2612

500,000

24/7/2017

DINH THI NGOC LINH GIUP MS 2598

100,000

24/7/2017

SONG THI CHI GIUP QNA

200,000

24/7/2017

LE THUY HANG GIUP MS 2613

500,000

24/7/2017

LUONG KIEN TAI GIUP MS 2612

500,000

24/7/2017

CTY TNHH TM VU HAI GIUP MS 2607 DEN 2616.

3,000,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2594

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2595

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2612

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2611

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2610

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2609

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2606

200,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2603

200,000

24/7/2017

LAM THI BICH PHUONG GIUP MS 2615

2,000,000

24/7/2017

DO TO QUYNH GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

KIEU DINH CHIEN GIUP MS 2613

300,000

24/7/2017

NGUYEN CONG HOANG GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

NGUYEN CHI TRUNG QUAN GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

HUONG THI HA THU GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

VU THI THU HIEN GIUP MS 2609

100,000

24/7/2017

NGUYEN NHU BAO KHANH GIUP MS 2615

2,000,000

24/7/2017

NGUYEN THI HONG NHUNG GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

NGUYEN MAI CHUNG GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

NGUYEN CHI TRUNG QUAN GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

TRAN NHU DUC HAU GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

TRAN THI NHU QUYNH GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

NGO DAO MAI THY GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

DOAN THANH LIEM GIUP MS 2609

1,000,000

24/7/2017

GIA DINH HOAN LYNH GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

GIA DINH HOAN LYNH GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

VO DINH NGOC GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2616

1,000,000

24/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2615

1,000,000

24/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

DINH THI BICH NGA GIUP MS 2614

5,000,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2612

1,000,000

24/7/2017

HA THANH DAT GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

NGUYEN THUY LINH GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2603

500,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

NGUYEN SI MINH GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

VU VAN TIEN GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN THI THU LINH GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2616

50,000

24/7/2017

DINH THI YEN GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

PHAM THI THU HUONG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

PHAN MINH NHAT GIUP MS 2616

300,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2607

250,000

24/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2609

250,000

24/7/2017

NGUYEN THU HANG GIUP MS 2612

500,000

24/7/2017

DO THI KIM TUYEN GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

TRAN THI NGOC TU GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

TRAN THI NGOC TU GIUP MS 2612

200,000

24/7/2017

TRAN THI NGOC TU GIUP MS 2611

100,000

24/7/2017

NGUYEN THI THUY LINH GIUP MS 2613

200,000

24/7/2017

NGUYEN THI TU UYEN GIUP MS 2613

300,000

24/7/2017

NGUYEN VIET PHUONG GIUP MS 2614

300,000

24/7/2017

LE THI QUY GIUP MS 2608

800,000

24/7/2017

LE THI QUY GIUP MS 2609

800,000

24/7/2017

LE THI QUY GIUP MS 2611

800,000

24/7/2017

LE THI QUY GIUP MS 2612

800,000

24/7/2017

LE THI QUY GIUP MS 2613

800,000

24/7/2017

VUONG THI THUY HANG GIUP MS 2610

100,000

24/7/2017

VUONG THI THUY HANG GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

VUONG THI THUY HANG GIUP MS 2613

100,000

24/7/2017

HUYNH THI LOAN GIUP MS 2615

300,000

24/7/2017

NGUYEN MANH HA GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

NGO PHUONG THAO GIUP MS 2612

200,000

24/7/2017

NGUYEN TUAN HAI GIUP 60 MS TU 2619 DEN 2678.

3,000,000

24/7/2017

TRAN NHU LOC GIUP MS 2613

2,000,000

24/7/2017

DOAN LAN PHUONG GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2606

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2609

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2610

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2612

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2613

100,000

24/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

PHAM QUANG DUNG GIUP MS 2609

100,000

24/7/2017

NGUYEN THI THANH TAM GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

CAO HOANG TRU GIUP MS 2614

1,000,000

24/7/2017

HA GIANG THANH GIUP MS 2615

300,000

24/7/2017

HA GIANG THANH GIUP MS 2614

300,000

24/7/2017

HA GIANG THANH GIUP MS 2613

300,000

24/7/2017

NGUYEN NHU MINH GIUP MS 2598

300,000

24/7/2017

HUYNH THI BICH NGOC GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

HUYNH THI BICH NGOC GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

HUYNH THI BICH NGOC GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

DANG THUY N HUNG GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

THANG NGUYET NGA GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

HOANG TRONG BINH GIUP MS 2616

1,000,000

24/7/2017

HOANG THI NGOC HUYEN GIUP MS 2613

350,000

24/7/2017

HOANG THI NGOC HUYEN GIUP MS 2616

350,000

24/7/2017

HOANG THI NGOC HUYEN GIUP MS 2597

300,000

24/7/2017

LE XUAN VINH GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

LE XUAN VINH GIUP MS 2613

500,000

24/7/2017

VU TUONG ANH GIUP MS 2613

1,000,000

24/7/2017

NGUYEN TRUNG THANH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2608

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2610

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2611

200,000

24/7/2017

BE HOANG MY GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

LIU NGHIEP TU GIUP MS 2612

500,000

24/7/2017

TRAN TRONG TAN GIUP QNA

100,000

24/7/2017

TRAN QUOC DAO GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN KIEU MAI GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

LE THANH PHONG GIUP MS 2615

50,000

24/7/2017

LE THANH PHONG GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

TRAN DINH KHANH GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

TRAN HAI DUONG GIUP MS 2612

500,000

24/7/2017

LE THI THUY GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

PHAN THUY LINH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

PHAN NHAT QUANG GIUP MS 2615

1,000,000

24/7/2017

LE THI THUY GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

DINH THI THU NGUYET GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

LE NGUYEN KIM VAN GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

LE THI PHUONG THAO GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

NGUYEN THI THUY HOA IGUP MS 2616

200,000

24/7/2017

THAI HUY NHUNG GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

DANG DINH TRUNG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRAN THI CHAU GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN DUY VINH GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

NGUYEN THI HUYEN GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

PHAM GIANG THANH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRINH VAN TUNG GIUP MS 2616

300,000

24/7/2017

BUI VIET CUONG GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

DUONG THI BICH THUY GIUP MS 2616

300,000

24/7/2017

NGUYEN THI HUYEN TRANG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

LUONG HUE TRINH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

CUNG MINH PHUONG GIUP MS 2616

300,000

24/7/2017

NGUYEN THI KHANH VAN GIUOP MS 2616

500,000

24/7/2017

PHAM THI NHI GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

DO THI PHUONG DUNG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRAN TRUNG HUAN GIUP MS 2616

300,000

24/7/2017

LE THI THU HANG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

DOAN THI PHUONG OANH GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TA NGOC HUYEN NGA GIUP MS 2611

100,000

24/7/2017

LUONG THI NGUYET GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

NGUYEN MAI PHUONG GIUP MS 2616

180,000

24/7/2017

NGYEN DANG ANH TUYET GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

LE THI MY PHUONG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

LE NGOC AN LAN GIUP MS 2616

500,000

24/7/2017

NGUYEN THI BICH NGOC GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

NGUYEN THI BICH NGOC GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 2615

100,000

24/7/2017

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2611

100,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2610

100,000

24/7/2017

NGUYEN VAN THANG GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2609

200,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2608

100,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2607

100,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2612

100,000

24/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2615

50,000

24/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2616

50,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

HO THANH LAM GIUP MS 2613

100,000

24/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2611

100,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2612

200,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2615

200,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2609

200,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2616

200,000

24/7/2017

PHAN THI THANH HUYEN GIUP MS 2616

90,000

24/7/2017

LUU DIEU LY GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

NGUYEN THI HONG VAN GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

PHAN THANH THUY GUIP MS 2613

1,000,000

24/7/2017

TAT THU LAN GIUP MS 2614

200,000

24/7/2017

NGUYEN THI DAN GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

CAO MINH HIEU GIUP MS 2616

200,000

24/7/2017

TRAN VONG HUY GIUP MS 2616

100,000

24/7/2017

TRAN THI KIEU OANH GIUP MS 2615

500,000

24/7/2017

TRAN XUAN THANH GIUP MS 2616

150,000

24/7/2017

PHAM THI THOA GIUP MS 2615

1,000,000

24/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2616

50,000

24/7/2017

NGUYEN KHAC VAN GIUP MS 2615

150,000

24/7/2017

NGUYEN QUANG HUY GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

PHAM MINH HANG GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

NGO TUAN MANH GIUP MS 2615

50,000

24/7/2017

VUNG THI THUY GIUP MS 2615

200,000

24/7/2017

TRAN THI THU HUONG GIUP MS 2614

100,000

24/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2616

10,000

25/7/2017

TRUONG NAM SON GIUP MS 2616

300,000

25/7/2017

NGUYEN THI TRA MY GIUP MS 2616

300,000

25/7/2017

HO NGOC TAM GIUP MS 2611 DEN 2617.

350,000

25/7/2017

THAI TRUNG HOA GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

THAI TRUNG HOA GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

DANG THI HUE CHI GIUP MS 2612

500,000

25/7/2017

HOANG HAI VAN GIUP MS 2612

1,000,000

25/7/2017

DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2616

500,000

25/7/2017

DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2615

500,000

25/7/2017

LE HUY TRUONG GIUP MS 2613

300,000

25/7/2017

LE HUY TRUONG GIUP MS 2609

800,000

25/7/2017

NGUYEN PHUONG THAO GIUP MS 2609

585,700

25/7/2017

HA THI TRANG GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

NGO THU HIEN GIUP MS 2615

200,000

25/7/2017

TRAN PHUONG THUY GIUP MS 2613

200,000

25/7/2017

NGUYEN THU HUE, CHAU DUC ANH GIUP MS 2615

200,000

25/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGO TRAN KHANH MIEN GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI THU VAN GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI THU VAN GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

TRAN THI HOA GIUP MS 2614

500,000

25/7/2017

LE QUANG HUNG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2617

1,000,000

25/7/2017

HO MINH HUNG GIUP MS 2609

2,000,000

25/7/2017

NGUYEN HUU HUNG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI MINH THUY GIUP MS 2609

500,000

25/7/2017

LE THI THANH HANG GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

LE THI THANH HANG GIUP MS 2612

100,000

25/7/2017

LE THI THANH HANG GIUP MS 2611

100,000

25/7/2017

LE THI THANH HANG GIUP MS 2609

200,000

25/7/2017

NGUYEN HOAI TAM ANH GIUP MS 2616

2,000,000

25/7/2017

NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2616

500,000

25/7/2017

HA THI MINH NGUYET GIUP MS 2615

500,000

25/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

NGUYEN ANH TAM GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2615

500,000

25/7/2017

NGUYEN VAN MINH TUNG IGUP MS 2616

50,000

25/7/2017

NGUYEN VAN MINH TUNG IGUP MS 2617

50,000

25/7/2017

NGUYEN THI THU LINH GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI THU LINH GIUP MS 2615

100,000

25/7/2017

VU QUOC CUONG GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

VU QUOC CUONG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

VU QUOC CUONG GIUP MS 2615

100,000

25/7/2017

VU QUOC CUONG GIUP MS 2614

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI THUY VI GIUP MS 2609

100,008

25/7/2017

NGUYEN THU HA GIUP MS 2611

200,000

25/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

HOANG MINH DUC GIUP MS 2617

50,000

25/7/2017

LE THANH CHUYEN GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

HOANG DUC NHA GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

PHAM VAN KIEN GIUP MS 2614

100,000

25/7/2017

PHAM VAN KIEN GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

PHAM VAN KIEN GIUP MS 2613

100,000

25/7/2017

TRAN THI MY DUNG GIUP MS 2614

1,000,000

25/7/2017

NGUYEN VAN LAN GIUP MS 2616

300,000

25/7/2017

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 2615

200,000

25/7/2017

NGUYEN THI ANH NGUYET GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

CT TNHH SAN XUAT QUANG CAO SONG VANG GIUP MS 2584

22,500,000

25/7/2017

LE BAO SON GIUP MS 2612

200,000

25/7/2017

LE BAO SON GIUP MS 2613

200,000

25/7/2017

LE BAO SON GIUP MS 2614

200,000

25/7/2017

LE BAO SON GIUP MS 2615

200,000

25/7/2017

LE BAO SON GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

NGUYEN HUY HIEP GIUP MS 2616

500,000

25/7/2017

HOANG HIEN TRANG GIUP MS 2614

300,000

25/7/2017

VU THANH HUNG GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

NGUYEN THI DOAN NGHIEM GIUP MS 2472

1,000,000

25/7/2017

NGUYEN THI HONG THANG GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

PHAM MINH TRUONG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

TONG MINH DUC GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

PHAM THI LAN ANH GIUP MS 2616

1,000,000

25/7/2017

NGUYEN NGOC HOA GIUP MS 2472

300,000

25/7/2017

LE THANH TRUNG GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

PHAM THI NHU LUYEN GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

TANG THI THUY DUYEN GIUP MS 2616

500,000

25/7/2017

TANG THI THUY DUYEN GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

PHAM THANH VAN GIUP MS 2609

500,000

25/7/2017

PHAM THANH VAN GIUP MS 2611

500,000

25/7/2017

NGUYEN THI NGOC PHUONG GIUP MS 2615

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI NGOC PHUONG GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

PHAM HUU PHU GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

HO THU THAO GIUP MS 2617

1,000,000

25/7/2017

HO THU THAO GIUP MS 2614

1,000,000

25/7/2017

DANG THI THU HUONG GIUP MS 2614

1,000,000

25/7/2017

LE HUY TRUONG GIUP MS 2615

500,000

25/7/2017

BUI QUOC TOAN GIUP MS 2614

1,000,000

25/7/2017

BUI QUOC TOAN GIUP MS 2615

1,000,000

25/7/2017

BUI QUOC TOAN GIUP MS 2616

1,000,000

25/7/2017

PHAM PHUONG HONG GIUP MS 2617

1,000,000

25/7/2017

NGUYEN THI MY CHANH GIUP MS 2613

168,000

25/7/2017

NGUYEN CANH THINH GIUP MS 2616

1,000,000

25/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

BUI DUC MANH GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

BUI ANH TUAN GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

BUI ANH TUAN GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

DO THI HAI HA GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

DO THI HAI HA GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI LAN GIUP MS 2608 DEN 2617.

2,000,000

25/7/2017

LAM HANH UYEN GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

LAM HANH UYEN GIUP MS 2616

1,000,000

25/7/2017

NGO TOAN THANG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

TRAN VIET HUNG GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

TRAN QUOC HUY GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2613

50,000

25/7/2017

NGUYEN THI NGUYET ANH GIUP MS 2608

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI NGUYET ANH GIUP MS 2613

100,000

25/7/2017

LE NGOC THUAN GIUP MS 2617

1,000,000

25/7/2017

NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

NGO HUONG GIANG GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

NGUYEN VAN QUY GIUP MS 2584

500,000

25/7/2017

PHAM HAI DANG GIUP MS 2617

50,000

25/7/2017

DANG VIET HUNG GIUP QNA

300,000

25/7/2017

TRAN THI GIANG GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

NGUYEN GIA TAM NHA GIUP MS 2611

300,000

25/7/2017

DO THUY NGA GIUP MS 2614

300,000

25/7/2017

HOANG THI MAI HUONG IGUP MS 2614 DEN 2617.

2,000,000

25/7/2017

VU NGOC HONG GIUP MS 2615

300,000

25/7/2017

NGUYEN GIA TAM NHA GIUP MS 2616

300,000

25/7/2017

NGUYEN CONG HOANG GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

YURY DENISOVICH GIUP MS 2606

5,000,000

25/7/2017

TRAN HOANG HAI GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

LE THANH VAN GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

DO THI MY GIUP MS 2616

300,000

25/7/2017

DUONG HUU THANH GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

NGUYEN HOAI NAM GIUP MS 2608 DEN 2617.

2,000,000

25/7/2017

NGUYEN VIET HAI GIUP QNA

200,000

25/7/2017

NGUYEN PHI LONG GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

GD BE GAU MINH TRI GIUP MS 2617

300,000

25/7/2017

BUI NGUYEN AI NHAT GIUP MS 2617

500,000

25/7/2017

NGUYEN LE PHU HAI GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

PHUNG THANH MINH GIUP MS 2614

250,000

25/7/2017

PHUNG THANH MINH GIUP MS 2616

250,000

25/7/2017

CHU MANH THANG GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

DANG THI BICH NGOC GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI HOANG HAU GIUP MS 2615

200,000

25/7/2017

DANG XUAN CANH GIUP MS 2613

50,000

25/7/2017

DANG XUAN CANH GIUP MS 2615

100,000

25/7/2017

NGUYEN THI THAO GIUP MS 2617

100,000

25/7/2017

DANG XUAN CANH GIUP MS 2616

50,000

25/7/2017

TRINH THANH HUNG GIUP MS 2614 DEN 2617.

200,000

25/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2617

50,000

25/7/2017

NGUYEN THI MAI HUONG GIUP MS 2617

50,000

25/7/2017

NGUYEN THI MAI HUONG GIUP MS 2616

50,000

25/7/2017

BANH HAI QUANG GIUP MS 2612 DEN 2616.

500,000

25/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2613

50,000

25/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2617

50,000

25/7/2017

DAO ANH TUAN GIUP MS 2615

300,000

25/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2617

10,000

25/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

VO CHONG MINH PHUONG GIUP MS 2614

300,000

25/7/2017

VO CHONG MINH PHUONG GIUP MS 2610 DEN 2616 (BO 2614)

1,200,000

25/7/2017

NGUYEN DO DIEU HONG GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

BUI BAI BINH GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

TRAN NGOC QUY GIUP MS 2616

200,000

25/7/2017

TRAN VUONG KHANG GIUP MS 2609

350,000

25/7/2017

TRAN VUONG KHANG GIUP MS 2607

500,000

25/7/2017

TRAN VUONG KHANG GIUP MS 2608

600,000

25/7/2017

TRAN VUONG KHANG GIUP MS 2611

800,000

25/7/2017

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 2616

100,000

25/7/2017

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 2614

100,000

25/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2617

200,000

25/7/2017

HUYNH CONG DANH GIUP MS 2617

500,000

26/7/2017

PHAM HONG HAI GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

PHAN THU HIEN GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

DAO THI THANH TUYEN GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

BUI DUC KY GIUP MS 2533

300,000

26/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2615

500,000

26/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2613

500,000

26/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2617

500,000

26/7/2017

PHAN THU HIEN GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

PHAN THU HIEN GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

TA THANH HAI GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

BUI THI HONG THANH GIUP MS 2604 DEN 2618.

750,000

26/7/2017

HOANG THI TUOI GIUP MS 2616

500,000

26/7/2017

LE THI KIM QUY GIUP MS 2615

500,000

26/7/2017

CHU VAN GIAC GIUP MS 2618

1,500,000

26/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

NGUYEN MINH CONG GIUP MS 2615

300,000

26/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2618

1,000,000

26/7/2017

PHAM THI HANH GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

NGUYEN VAN QUY GIUP MS 2618

300,000

26/7/2017

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2616

50,000

26/7/2017

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2617

50,000

26/7/2017

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

DO NGOC ANH GIUP MS 2614

200,000

26/7/2017

TRUONG MINH VIET GIUP MS 2612

300,000

26/7/2017

NGUYEN PHUONG DUNG GIUP MS 2616

200,000

26/7/2017

TRAN QUOC TRIET GIUP MS 2614

999,999

26/7/2017

NGUYEN THANH PHONG GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

CTY TNHH THIET BI MAY QUANG MINH GIUP MS 2617

1,000,000

26/7/2017

VNINVEST GIUP MS 2618

3,000,000

26/7/2017

NGUYEN CONG DANH GIUP MS 2617

500,000

26/7/2017

PHUNG NGOC THUY GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

TRAN THI THOM GIUP MS 2615

100,000

26/7/2017

PHI XUAN TUAN GIUP MS 2617

300,000

26/7/2017

NGUYEN QUANG TRUNG GIUP MS 2618

500,000

26/7/2017

PHAM HONG HAI GIUP MS 2614

200,000

26/7/2017

NGUYEN TIEN CHUONG GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

PHI XUAN TUAN GIUP MS 2616

300,000

26/7/2017

PHI XUAN TUAN GIUP MS 2614

500,000

26/7/2017

TA THANH HAI GIUP MS 2615

100,000

26/7/2017

TA THANH HAI GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2603

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2605

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2606

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2609

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2611

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2613

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2614

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2615

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2616

2,000,000

26/7/2017

CHAU THI THUY GUIP MS 2617

2,000,000

26/7/2017

PHAM HONG HAI GIUP MS 2616

300,000

26/7/2017

PHAM HONG HAI GIUP MS 2615

300,000

26/7/2017

NGUYEN VIET HUNG GIUP MS 2618

300,000

26/7/2017

VU THI HONG HANH GIUP MS 2617

2,000,000

26/7/2017

TRAN NHU LOC GIUP MS 2617

2,000,000

26/7/2017

PHAM THI LY GIUP MS 2616

500,000

26/7/2017

NGUYEN SU QUANG THAO GIUP MS 2618

350,000

26/7/2017

NGUYEN THI LIEN GIUP MS 2603 DEN 2618.

3,200,000

26/7/2017

PHAM VIEN MINH GIUP MS 2617

300,000

26/7/2017

BUI MINH QUAN GIUP MS 2618

50,000

26/7/2017

PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2609

200,000

26/7/2017

PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2610

200,000

26/7/2017

PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2611

200,000

26/7/2017

PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2612

200,000

26/7/2017

PHAN THI THUY HIEN GIUP MS 2616

200,000

26/7/2017

DAO PHUONG HUYEN GIUP MS 2598

100,000

26/7/2017

PHUNG THI VAN GIUP MS 2615

50,000

26/7/2017

NGYEN VAN MINH GIUP MS 2615

700,000

26/7/2017

NGUYEN HOANG SON GIUP MS 2612

100,000

26/7/2017

NGUYEN HOANG SON GIUP MS 2614

100,000

26/7/2017

NGUYEN HOANG SON GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

NGUYEN THUY LINH GIUP MS 2618

300,000

26/7/2017

HA THI THUY VAN GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

HA THI THUY VAN GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

HA THI THUY VAN GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

HA THI THUY VAN GIUP MS 2611 DEN 2615.

500,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2615

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2614

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2613

100,000

26/7/2017

VO THI CAM HONG GIUP MS 2612

100,000

26/7/2017

BUI THI THANH NHAN GIUP MS 2618

150,000

26/7/2017

BUI THI THANH NHAN GIUP MS 2615

150,000

26/7/2017

DINH THI TUYET TRINH GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

TRAN THI THUY DUNG GIUP MS 2618

300,000

26/7/2017

HUYNH THI KIEU MY GIUP MS 2618

150,000

26/7/2017

NGUYEN THUY NGUYEN GIUP MS 2618

500,000

26/7/2017

NGUYEN THE HONG GIUP MS 2618

500,000

26/7/2017

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2615

30,000

26/7/2017

LY TRUNG HOA GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

DAO THI THUY AN GIUP MS 2601

300,000

26/7/2017

TRAN THI THU HANG GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

NGUYEN VIET UNG GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

DO THANH NGA GIUP QNA

200,000

26/7/2017

DOAN THI THANH THUY GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

HA MINH HANG GIUP MS 2609

200,000

26/7/2017

DUNG - KHANH GIUP MS 2610

800,000

26/7/2017

LE THI HONG NHUNG GIUPMS 2617

50,000

26/7/2017

TRAN QUOC HUY GIUP MS 2603

200,000

26/7/2017

TRAN QUOC HUY GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA GIUP MS 2604

200,000

26/7/2017

GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA GIUP MS 2609

200,000

26/7/2017

GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA GIUP MS 2610

200,000

26/7/2017

GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA GIUP MS 2612

200,000

26/7/2017

GIA HIEU, THIEN SINH, THIEN NGHIA GIUP MS 2616

200,000

26/7/2017

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 2618

100,000

26/7/2017

NGUYEN THI THANH HA GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

LUONG NGUYEN QUAN GIUP QNA

196,700

26/7/2017

PHAM KIM THOA GIUP MS 2612, 16, 17, 2618

250,000

26/7/2017

TO LAN PHUONG GIUP MS 2616

300,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC TU GIUP MS 2611

300,000

26/7/2017

NGUYEN THI HA IGUP MS 2615

200,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC TU GIUP MS 2617

300,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC VU GIUP MS 2618

50,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC VU GIUP MS 2616

50,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC VU GIUP MS 2617

50,000

26/7/2017

NGUYEN THI THUY NGUYEN GIUP MS 2617

500,000

26/7/2017

MAI THI HOA GIUP MS 2616

400,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC TU GIUP MS 2612

200,000

26/7/2017

TRAN QUOC HUY GIUP MS 2614 DEN 2618.

1,000,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC TU GIUP MS 2602

200,000

26/7/2017

PHAM DUY KIEN GIUP MS 2616

1,000,000

26/7/2017

NGUYEN NGOC TU GIUP MS 2603

200,000

26/7/2017

NGUYEN PHUONG LIEN GIUP MS 2615

300,000

26/7/2017

NGUYEN THANH SON GIUP MS 2614

200,000

26/7/2017

NGUYEN HONG LAM GIUP MS 2617

50,000

26/7/2017

NGUYEN HONG LAM GIUP MS 2618

50,000

26/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2618

50,000

26/7/2017

TO THI HUONG GIUP MS 2602

1,000,000

26/7/2017

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 2618

200,000

26/7/2017

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 2614

200,000

26/7/2017

VUONG LOC PHUONG GIUP MS 2617

200,000

26/7/2017

VUONG LOC PHUONG GIUP MS 2609

200,000

26/7/2017

NGUYEN TIEN BINH GIUP MS 2617

50,000

26/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2618

19,000

26/7/2017

TRAN XUAN LINH GIUP MS 2616

50,000

26/7/2017

TRAN XUAN LINH GIUP MS 2617

50,000

26/7/2017

TRAN XUAN LINH GIUP MS 2615

50,000

26/7/2017

DO CAO XUAN THUONG GIUP MS 2617

500,000

26/7/2017

LE NGUYEN THANH TRUC GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

LE DANH HA IGUP MS 2609

200,000

26/7/2017

LE NGUYEN THANH TRUC GIUP MS 2615

100,000

26/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2611 DEN 2615.

1,000,000

26/7/2017

TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2616

100,000

26/7/2017

TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2617

100,000

26/7/2017

BUI THI KHANH GIANG GIUP MS 2614

200,000

26/7/2017

BUI THI KHANH GIANG GIUP MS 2616

200,000

26/7/2017

BUI THI KHANH GIANG GIUP MS 2617

200,000

27/7/2017

LE THI UOC GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

PHAM THI HAI HAU GIUP MS 2596

200,000

27/7/2017

NGUYEN DAC VIET GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TRAN THI BAO KHAI GIUP MS 2616

500,000

27/7/2017

NGUYEN VAN LAN GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

TRAN THI LAN ANH GIUP MS 2613

700,000

27/7/2017

TRAN TUYET MAI GIUP MS 2614

100,000

27/7/2017

CO CHU THI LIEN GIUP MS 2590

300,000

27/7/2017

TRA THI NGA GIUP MS 2595

300,000

27/7/2017

TRA THI NGA GIUP MS 2611

300,000

27/7/2017

TRAN THI NGA GIUP MS 2613

300,000

27/7/2017

TRAN MINH DUC GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRUONG THU HUONG GIUP MS 1847

100,000

27/7/2017

LY QUAN MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN QUOC DAT GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN THE CHIEN GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

PHAM THANH DO GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

HA PHUONG LE GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

DOAN THANH TU GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

NGUYEN TU UYEN GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

NGUYEN THI MANH GIUP MS 2618

250,000

27/7/2017

NGUYEN THI MANH GIUP MS 2619

250,000

27/7/2017

PHAM THI DUONG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

CHAU NGOC DUC GIUP MS 2617

200,000

27/7/2017

CHAU NGOC DUC GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

NGUYEN THI BIEN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN VAN TU GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2615

200,000

27/7/2017

NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

NGUYEN THI TU NHIEM GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

NGUYEN VAN TUYNH GIUP QNA

100,000

27/7/2017

NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 2619

50,000

27/7/2017

NGUYEN HUONG GIANG GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

NGUYEN THI PHONG GIUP MS 2615

200,000

27/7/2017

NONG PHUONG HANH GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

BACH THI TUYET LE GIUP MS 2619

150,000

27/7/2017

LE THUY NGA GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN DUY KHANH GIUP MS 2613

300,000

27/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TA VAN TY GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

DUONG CONG DUC GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN THI BICH LIEN GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN THI HONG MINH GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

DAO THI NGOC MAI GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

PHAM THI HAI HAU GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

CTY THANH THANG GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

CTY THANH THANG GIUP MS 2617

500,000

27/7/2017

CTY THANH THANG GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

CAO VAN CONG GIUP MS 2616

300,000

27/7/2017

TRAN TUYET MAI GIUP MS 2617

100,000

27/7/2017

LY TRUONG SON GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN THI BINH GIUP QNA

700,000

27/7/2017

NGUYEN THI THANH VAN GIUP MS 2617

300,000

27/7/2017

NGO THI OANH GIUP MS 2615

500,000

27/7/2017

NGO THI OANH GIUP MS 2617

500,000

27/7/2017

HOANG DUC KIEN GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN MINH PHUNG GIUP MS 1847

200,000

27/7/2017

PHAM HONG THANH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN VAN PHONG GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TRAN THANH HAI GIUP MS 2614

300,000

27/7/2017

LE ANH TUAN GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

LE ANH TUAN GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

VU THI LOAN GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN THI TRONG PHU GIUP MS 2619

3,000,000

27/7/2017

LY THANH CHAU GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRIEU PHUNG HA, NGUYEN HOANG DUNG GIUP MS 2615

1,000,000

27/7/2017

TRIEU PHUNG HA, NGUYEN HOANG DUNG GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

PHAM HONG VAN GIUP MS 2612

500,000

27/7/2017

PHAM HONG VAN GIUP MS 2595

500,000

27/7/2017

HA PHUONG LE GIUP MS 2613

200,000

27/7/2017

HUYNH LE DUY THAO GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

NGUYEN THI LAN HUONG GIUP MS 1847

200,000

27/7/2017

NGUYEN THI NGOC NGA IGUP MS 2619

100,000

27/7/2017

KHUONG THI THANH GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

GIA PHUC AN SINH GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

NGUYEN DUC THINH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

VU HA VI GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN THI TUONG PHUC GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN XUAN HAI GIUP MS 2617

100,000

27/7/2017

DAO MINH TAM GIUP MS 2616

300,000

27/7/2017

NGUYEN XUAN HAI GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN THI TU LAN GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN THANH TAM GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

NGUYEN THI THANH LAN GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

HOANG TIEN DAT GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN THANH BINH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

DUONG MINH HAI GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN QUANG LINH GIUP MS 2619

50,000

27/7/2017

PHAM THI THU PHUONG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

TRAN THI PHUONG TRUC GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

DUONG VAN SANG GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

VU THI KIM ANH GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

VU THI BOI HUONG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

NGUYEN THU TRANG GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

DO THI NGOAN GIUP MS 2616

1,000,000

27/7/2017

LE VIET HUNG ANH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

NGUYEN THANH TU GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

CAO THI DUNG GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

VU THI VAN ANH GIUP MS 2617

100,000

27/7/2017

PHAM THI BICH THAO GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

LUONG THI NGOC TU GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

TRAN THI THUY GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

TRUONG VU HANH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRUONG VU HANH GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

NGUYEN THI TRANG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

LE QUANG HOA GIUP MS 2614

1,000,000

27/7/2017

CAO THI MAI ANH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRINH THI THU HOAI GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRAM QUOC DINH GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

TRAN THI TUYET NHUNG GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TRAN THI TUYET NHUNG GIUP MS 2615

300,000

27/7/2017

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

HUYNH PHUOC HAU GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN CONG HOANG GIUP MS 2618

300,000

27/7/2017

NGUYEN GIA TAM NHA GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

LU THI THANH TRUC GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

NGUYEN BINH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

HA THI HIEN GIUP MS 2619

400,000

27/7/2017

VU THUY TRANG GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

HA THE THANH GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

CAO THI HONG GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

LUONG QUOC HOAN GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

DINH THI THACH THAO GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

BUI THI MAI AN GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

QUAN TRONG NGUYEN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

BUI THIEN KHANH GIUP MS 2618

500,000

27/7/2017

TRAN TIEN DIEN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2619

10,000

27/7/2017

DO THI NGUYET GIUP MS 2619

1,000,000

27/7/2017

PHAM THI THANH THUY GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

HUYNH HONG PHUONG GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN MINH TRI GIUP MS 2605 DEN 2619.

3,000,000

27/7/2017

NGUYEN THI HANG GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

DO QUYNH NGA GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

TRAN THANH HAI GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

PHAM THI QUYNH HOA GIUP MS 2617

200,000

27/7/2017

LE DIEU THUY GIUP MS 2618

100,000

27/7/2017

LE DIEU THUY GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN THANH HAI GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2619

50,000

27/7/2017

NGO VIET DUNG GIUP QNA

200,000

27/7/2017

PHAM VAN TIN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TON NU PHUONG THANH GIUP MS 2619

400,000

27/7/2017

TON NU PHUONG THANH GIUP MS 2616

200,000

27/7/2017

TON NU PHUONG THANH GIUP MS 2615

300,000

27/7/2017

TAT THU VAN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

NGUYEN QUANG LINH GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

VU THI BICH THAO GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

TO VAN HAI TRIEU GIUP MS 2615

200,000

27/7/2017

VO DUC HIEN GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

DOAN NGOC NHU Y GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

CHAU BON GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

HOANG NGOC HOAI GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TRAN THI THU HUYEN GIUP MS 2619

500,000

27/7/2017

DANG DUC QUY GIUP MS 2619

100,000

27/7/2017

TRAN MINH DUC GIUP QNA

350,000

27/7/2017

HUYNH NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

PHAN THI HAI YEN GIUP MS 2595

300,000

27/7/2017

DUONG THI NGOC LAN GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2619

50,000

27/7/2017

NGUYEN THI HOANG THUY GIUP MS 2619

200,000

27/7/2017

DO THI MINH ÚTU GIP MS 2619

300,000

27/7/2017

TRAN THI LE HANG GIUP MS 2612

100,000

27/7/2017

NGUYEN THI HONG PHUC GIUP MS 2619

5,000,000

27/7/2017

NGUYEN HONG TUAN GIUP MS 2619

300,000

27/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2618

100,000

27/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2618

100,000

27/7/2017

DOAN THUY TRANG GIUP MS 2616

200,000

27/7/2017

NGUYEN KIEN TRUNG GIUP MS 2618

300,000

28/7/2017

DAM QUANG MUOI GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

CO NGUYEN THI BAY GIUP MS 2615

2,500,000

28/7/2017

PHAM QUYNH KHANH GIUP MS 2609

500,000

28/7/2017

PHAM QUYNH KHANH GIUP MS 2610

500,000

28/7/2017

PHAM QUYNH KHANH GIUP MS 2612

500,000

28/7/2017

PHAM QUYNH KHANH GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

DO THANH THUY GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2614

200,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2615

200,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2616

200,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2617

200,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2618

150,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2619

200,000

28/7/2017

BUI TRIEU XA GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

TONG THI TUYET GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN QUANG HUY GIUP MS 2613

300,000

28/7/2017

PHAM MINH HOA GIUP MS 2620

1,000,000

28/7/2017

NGUYEN THI NGOC ANH GIUP MS 2616 DEN 2619

200,000

28/7/2017

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUPMS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 2617

200,000

28/7/2017

HOANG HUNG VIET GIUPM S 2618

300,000

28/7/2017

HOANG HUNG VIET GIUPM S 2619

300,000

28/7/2017

DUONG THI THANH VAN GIUP MS 2098

2,000,000

28/7/2017

LU THI TRANG GIUP MS 2620

350,000

28/7/2017

VAN THI THANH THUY GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

TRAN THI TRUC PHUONG GIUP MS 2620

1,000,000

28/7/2017

TRINH THI UT GIUP MS 2609

1,000,000

28/7/2017

HA THI HUONG GIANG GIUP MS 2619

100,000

28/7/2017

DUONG THI LIEN GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

BE KEM GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

NGUYEN MANH THINH GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

TRAN VAN HAU GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

PHAN DA LAN CHI GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

NGUYEN SI MINH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN DINH CAN GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

GIA DINH BE BIN GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2619

300,000

28/7/2017

NGUYEN THO HAI GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2619

1,000,000

28/7/2017

VO VAN TAI GIUP MS 1847

2,000,000

28/7/2017

GIANG DUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

GIANG THANH TUAN GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN THI DIEU HANG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

GD CHAU KHANH LINH GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

VUO QUOC CUONG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

DAO VAN CU GIUP MS 2618

100,000

28/7/2017

LE THU HA GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

VU NGOC MINH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI BICH NGOC GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN THI HONG VAN GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN THI KIM THANH GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

VU VAN HUY GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2612

500,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2603

500,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2616

500,000

28/7/2017

NGUYEN NHU NGAN HA GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

LUONG VAN ANH GIUP MS 2619

1,000,000

28/7/2017

TRAN THI HONG LINH GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

HUYNH GIANG LONG GIUP MS 2619

1,000,000

28/7/2017

TRUONG BA HUY GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

NGUYEN QUANG DUY GIUP MS 2619

250,000

28/7/2017

PHUNG THI THU HIEN GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN MANH HA GIUP MS 2620

150,000

28/7/2017

PHAM THI Y MUON GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN HUY GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

NGUYEN NGOC LINH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

DUONG TU KIEU GIANG GIUP MS 2616 DEN 2620.

1,000,000

28/7/2017

DUONG TU KIEU GIANG GIUP MS 2611 DEN 2615 (BO 2614)

800,000

28/7/2017

PHAM THI THUY ANH GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN LAN PHUONG GIUP MS 2619

1,200,000

28/7/2017

TRAN THI MY CHAU GIUP MS 2620

1,000,000

28/7/2017

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2616

20,000,000

28/7/2017

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2617

20,000,000

28/7/2017

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2619

20,000,000

28/7/2017

NGUYEN THI SALY GIUP MS 2620

1,200,000

28/7/2017

PHAM THI ANH TUYET GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

TRAN QUYNH HUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN HUU TRONG GIUP MS 2618

1,000,000

28/7/2017

THAI HUY NHUNG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

NGUYEN HUU T HUONG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

GIANG TRUNG THANG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI QUYNH AN GIUP MS 2617 DEN 2620.

400,000

28/7/2017

TRAN LE NGOC GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

BUI THI NGOC GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI THU HA IGUP MS 2620

200,000

28/7/2017

TRAN NHAT HA GIUP MS 2620

600,000

28/7/2017

DO THI SONG HA GIUP MS 2620

1,000,000

28/7/2017

DAO LE HOA GIUP MS 2619

200,000

28/7/2017

TRAN LE NGOC GIUPMS 2620

500,000

28/7/2017

TONG VAN DUNG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

LE THI BICH LIEN GIUP MS 2612

100,000

28/7/2017

LE THI BICH LIEN GIUP MS 2613

100,000

28/7/2017

LE THI BICH LIEN GIUP MS 2614

100,000

28/7/2017

LE THI BICH LIEN GIUP MS 2619

100,000

28/7/2017

LE THI BICH LIEN GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN CANH THINH GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

NGUYEN HUU QUOC TUNG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

PHAN TUAN ANH GIUP MS 2619

300,000

28/7/2017

LE THI HAI YEN GIUP MS 2619

2,000,000

28/7/2017

PHAN AI PHUONG GIUP MS 2620

10,000,000

28/7/2017

PHAN TUAN ANH GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

VO THUY TIEN GIUP MS 2619

2,000,000

28/7/2017

DAO VIET DUNG GIUP MS 2619

50,000

28/7/2017

DAO VIET DUNG GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

LE NGOC DIEP GIUP MS 2613

100,000

28/7/2017

LE NGOC DIEP GIUP MS 2612

100,000

28/7/2017

LE NGOC DIEP GIUP MS 2610

100,000

28/7/2017

NGUYEN MANH HA GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

PHAM GIANG THANH GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

VO CHONG HUYEN LINH GIUP MS 2620

250,000

28/7/2017

NGUYEN LAN HUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

VO CHONG HUYEN LINH GIUP MS 2619

250,000

28/7/2017

NGUYEN SY HUNG GIUP MS 2619

100,000

28/7/2017

NGO THI VAN GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

BUI THI MINH DUNG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

PHAM THI HOANG YEN GIUP MS 2611

150,000

28/7/2017

TRAN THI THANH HUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

MAI QUYNH ANH GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

HO THI LUAN GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

BUI THI THANH HUONG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI NGOC NGA GIUP MS 2620

150,000

28/7/2017

NGO VAN VIEN GIUP MS 2607

100,000

28/7/2017

PHAM VUONG KIM PHUONG HOANG GIUP MS 2620

650,000

28/7/2017

HOANG THI HUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

HOANG THI HUONG GIUP MS 2619

200,000

28/7/2017

HOANG THI HUONG GIUP MS 2588

200,000

28/7/2017

NGUYEN LE QUYEN GIUP MS 2617

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI THU LAN GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

NGUYEN LE QUYEN GIUP MS 2619

130,000

28/7/2017

PHAN THI VAN ANH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

LUONG HUE TRINH GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

DANG TUAN HUNG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

LE NGOC LAP GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

VU THI THUY LINH GIUP MS 1847

200,000

28/7/2017

BUI THU YEN GIUP MS 2613 DEN 2620.

1,600,000

28/7/2017

NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRINH THI LUU GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

LE CHI HIEU GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

HOANG HA GIUP MS 2619

1,000,000

28/7/2017

NGO TOAN THANG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN THI THU HIEN GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

DO HOANG YEN GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

LY LAN HUONG GIUP MS 2619

200,000

28/7/2017

NGUYEN THI HUONG NGAT GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

PHAM HONG MAI GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

PHUNG THANH THUY GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

BE DO NGUYEN CANG GIUP MS 2619

150,000

28/7/2017

BE DO NGUYEN CANG GIUP MS 2620

150,000

28/7/2017

NGUYEN THU TRANG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

NGUYEN THANH HAI GIUP MS 2603

100,000

28/7/2017

VU MINH DUC GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN SY LUC GIUP MS 2616 DEN 2620.

1,000,000

28/7/2017

TRAN THI PHUONG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

TRAN THI NGOC HOA GIUP MS 2615

300,000

28/7/2017

TRAN THI NGOC HOA GIUP MS 2616

300,000

28/7/2017

TRAN THI NGOC HOA GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

DANG MY AN GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

NGUYEN TRAN DUY MANH GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

TANG THI PHUONG HIEU GIUP MS 2619

100,000

28/7/2017

TRAN THI HOP GIUP MS 2609

400,000

28/7/2017

TRAN THI HOP GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

TRAN HOANG TUAN GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

DANG KIEU TRANG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TRAN THI TUYET TRANG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

PHAM MINH DUNG GIUP MS 2620

250,000

28/7/2017

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN THI GIOI GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

DAO VIET THAN GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

DO LAM MY HOA GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

HA VAN TU GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

TA VAN THANG GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

PHAM THANH TUNG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

NGUYEN VAN QUANG GIUP MS 2619

200,000

28/7/2017

NGUYEN VAN QUANG GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

DOAN THI DUYEN GIUP MS 2620

1,000,000

28/7/2017

MAI THI THANH HOA GIUP MS 2616

200,000

28/7/2017

MAI THI THANH HOA GIUP MS 2619

300,000

28/7/2017

HA THI KIM ANH GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2620

50,000

28/7/2017

TRINH THANH HUNG GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

VU MINH HAI GIUP MS 2620

300,000

28/7/2017

VU Y NHI GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

MAI MINH TAN GIUP MS 2619

5,000,000

28/7/2017

CAI HOANG NAM TRAN GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

LE QUOC HUY GIUP MS 2619

50,000

28/7/2017

NGUYEN THI KIEU DIEM GIUP MS 2619

300,000

28/7/2017

NGUYEN THANH HOA GIUP MS 2619

2,000,000

28/7/2017

SAM THI MY LINH GIUP MS 2619

100,000

28/7/2017

NGUYEN PHUONG DUNG GIUP MS 2618

500,000

28/7/2017

DANG VU ANH GIUP MS 2619

400,000

28/7/2017

PHAM LAN QUYNH GIUP MS 2619

500,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2612

1,000,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

500,000

28/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2620

10,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP QNA

300,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

100,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

200,000

28/7/2017

BAN DOC GIUP MS 2620

500,000

29/7/2017

VU VIET VUONG GIUP MS 2620

300,000

29/7/2017

NGUYEN THI NGOC MUI GIUP MS 2620

500,000

29/7/2017

NGUYEN HOANG DUY GIUP MS 2620

50,000

29/7/2017

PHAM DINH DUC GUP MS 2620

50,000

29/7/2017

LE VIET THANG GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

LY TRUNG HOA GIUP MS 2620

200,000

29/7/2017

NGUYEN DINH MANH GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

DAM TUAN ANH GIUP QNA

100,000

29/7/2017

VO HONG HAI GIUP MS 2621

300,000

29/7/2017

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

LY TRUNG HOA GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

TRAN THI HONG VAN GIUP MS 2619

200,000

29/7/2017

NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2620

500,000

29/7/2017

BAN DOC GIUP QNA

100,000

29/7/2017

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

PHAN THANH HOA GIUP QNA

500,000

29/7/2017

TRAN TUAN ANH GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

HOANG DIEP GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

TAT THU VAN GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

LE THANH NHAN GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

LE THI HA PHUONG GIUP MS 2620

200,000

29/7/2017

PHAM BICH LIEN GIUP MS 2619

300,000

29/7/2017

THAI QUOC BINH GIUP MS 2621

40,000,000

29/7/2017

NGUYEN THI SUONG GIUP MS 2617

30,000

29/7/2017

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2620

30,000

29/7/2017

NGUYEN THI SUONG GIUP MS 2619

40,000

29/7/2017

QUACH DINH PHUC GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

HO PHAN TAN SY GIUP MS 2620

1,000,000

29/7/2017

NGUYEN HUYNH TRI CUONG GIUP MS 2620

600,000

29/7/2017

PHAM THI CHUNG GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

NGUYEN MANH CUONG GIUP MS 2621

300,000

29/7/2017

TRAN THI THU GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

NGUYEN VIET TUAN GIUP MS 2619

200,000

29/7/2017

NGUYEN THI LOAN GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

NGUYEN VIET TUAN GIUP MS 2620

200,000

29/7/2017

NGUYEN THACH TU GIUP MS 2621

100,000

29/7/2017

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2621

50,000

29/7/2017

NGUYEN THI THAO IGUP MS 2617

200,000

29/7/2017

NGUYEN THI THAO IGUP MS 2620

200,000

29/7/2017

NGUYEN ANH TUAN GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

GIA DINH BE GAU GIUP MS 2621

300,000

29/7/2017

NGUYEN THI THANH THANH GIUP MS 2589

100,000

29/7/2017

NGUYEN CONG HOANG IGUP MS 2620

300,000

29/7/2017

NGUYEN THI THANH THANH GIUP MS 2615

100,000

29/7/2017

NGUYEN GIA TAM NHA GIUP MS 2621

500,000

29/7/2017

TRAN QUOC HUY GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

VU TUAN DUONG GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

DUNG THI VAN GIUP MS 2620

100,000

29/7/2017

DO THI MINH UT GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

NGUYEN NHU Y GIUP MS 2621

3,000,000

29/7/2017

LE VAN MUOI GIUP MS 2621

200,000

29/7/2017

LAM QUOC VINH GIUP MS 2621

1,000,000

29/7/2017

HIEU NGHIA GIUP MS 2621

10,000

29/7/2017

LY DUC DUY GIUP MS 2620

350,000

29/7/2017

LU CHAN NGOC GIUP MS 2620

100,001

29/7/2017

LUU VAN THUYET GIUP MS 2620

300,000

29/7/2017

PHAM THUY HANG GIUP MS 2620

300,000

29/7/2017

NGUYEN THACH TU GIUP MS 2620

200,000

29/7/2017

QUACH THI THANH TAM GIUP MS 2620

500,000

29/7/2017

NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2620

300,000

29/7/2017

NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2616

200,000

29/7/2017

NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2612

200,000

29/7/2017

NGUYEN THI TUYET PHUONG GIUP MS 2611

200,000

29/7/2017

DOAN NGOC TAN GIUP MS 2620

700,000

29/7/2017

TRAN THI KIM LOAN GIUP MS 2620

100,000

29/7/2017

DOAN NGOC TAN GIUP MS 2612

700,000

29/7/2017

DOAN NGOC TAN GIUP MS 2618

700,000

29/7/2017

DOAN NGOC TAN GIUP MS 2619

700,000

29/7/2017

LE VAN VAN GIUP MS 2620

300,000

29/7/2017

HOANG AN HA GIUP MS 2620

200,000

29/7/2017

NGUYEN THI THUC GIUP QNA

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietinbank từ ngày 23 đến 29/7/2017

23/7/2017

Huynh Khanh Linh giup MS 2615

200,000

23/7/2017

Quach Thuy Trang giup MS 2615

500,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2606

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2607

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2608

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2609

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2611

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2612

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2613

100,000

23/7/2017

Vu T Minh Huyen giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Bui T Phuong Hien giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Nguyen T Bich Tam giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Phung Duc Thinh giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Doan T Hoa Quynh giup MS 2614

500,000

23/7/2017

Dang T Thom giup MS 2615

50,000

24/7/2017

Nguyen Trong Chinh giup MS 2615

1,000,000

24/7/2017

Hoang Hai Yen giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Nguyen Viet Khoa giup MS 2591

200,000

24/7/2017

Nguyen Viet Khoa giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Nguyen Viet Khoa giup MS 2611

100,000

24/7/2017

Nguyen Tien Hiep ung ho QNA

2,000,000

24/7/2017

Nguyen T Thu Hang giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Luong Van Hung giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Ngo Manh Cuong giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Phung Duc Thinh giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Le Van Chung giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2611

200,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2612

200,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2613

200,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Dinh Xuan Quy giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2589

1,000,000

24/7/2017

Nguyen T Minh ung ho QNA

200,000

24/7/2017

Le T Huyen Thanh giup MS 2616

50,000

24/7/2017

Duong That Dung giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Tran T Hong giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Ke toan Ha Noi giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Nguyen Van Manh giup M S2613

100,000

24/7/2017

Nguyen Van Manh giup M S2614

100,000

24/7/2017

Nguyen Van Manh giup M S2615

100,000

24/7/2017

Nguyen Van Manh giup M S2616

100,000

24/7/2017

Phan Nguyen Ngoc Hiep giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Ban doc tai CN Den Hung, PGD Van Lang giup MS 2608

500,000

24/7/2017

Vo Nguyen Hong Phuoc Tai giup MS 2614

250,000

24/7/2017

Duong Thuy Duong giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Dang Tien Dat giup MS 2616

50,000

24/7/2017

Dang Tien Dat giup MS 2615

50,000

24/7/2017

Nguyen Huy Tho giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Nguyen Huy Tho giup MS 2615

150,000

24/7/2017

Nguyen Huy Tho giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Truong T Hoang Yen giup MS 2613

1,000,000

24/7/2017

Nguyen Dinh Dung ung ho QNA

50,000

24/7/2017

Trang Cong Duong giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Vu Duc Quan giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Bui T Thu Phuong giup MS 2616

5,000,000

24/7/2017

Dinh Duc Thang giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Dinh Duc Thang giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

50,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2616

50,000

25/7/2017

Ngo Minh Tuyen giup MS 2288

200,000

25/7/2017

Ban doc CN Ngo Quyen giup MS 2611

500,000

25/7/2017

Ban doc CN Ngo Quyen giup MS 2609

200,000

25/7/2017

Nguyen T Mai Huyen giup MS 2617

500,000

25/7/2017

Phung Duc Thinh giup MS 2617

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2611

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2612

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2613

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2614

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2615

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2616

100,000

25/7/2017

Duong To Hue giup MS 2617

100,000

25/7/2017

Pham Hong Trang giup MS 2613

250,000

25/7/2017

Pham Hong Trang giup MS 2615

250,000

25/7/2017

Dinh Hai Thinh giup MS 2616

100,000

25/7/2017

Duong Dinh Thang giup MS 2617

50,000

25/7/2017

Le T Thu Ha giup MS 2616

300,000

25/7/2017

Bui T Minh Thao giup MS 2617

200,000

25/7/2017

Pham Duong Cam ung ho QNA

100,000

25/7/2017

Vu T Hai Luyen giup MS 2615

200,000

25/7/2017

Ban doc T Dan tri giup MS 2614

1,000,000

25/7/2017

Hoang T Anh giup MS 2616

200,000

25/7/2017

Le T Bich Thuan giup MS 2615

300,000

25/7/2017

Le T Bich Thuan giup MS 2616

300,000

25/7/2017

Le T Bich Thuan giup MS 2617

300,000

25/7/2017

Vu T Lan Huong giup MS 2617

200,000

25/7/2017

Nguyen Manh Cuong giup MS 2609

100,000

26/7/2017

Le Dung giup MS 2618

100,000

26/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2608

50,000

26/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2609

50,000

26/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2610

50,000

26/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2611

50,000

26/7/2017

Ban doc tai CN Nam Thang Long giup MS 2617

200,000

26/7/2017

Bui T Ha giup MS 2616

300,000

26/7/2017

Nguyen Van Thin giup MS 2618

200,000

26/7/2017

Vo T Thang giup MS 2617

200,000

26/7/2017

Nguyen Kim Thoa giup MS 2616

200,000

26/7/2017

CTCP QC TM Ha Noi giup MS 2613

500,000

26/7/2017

CTCP QC TM Ha Noi giup MS 2614

500,000

26/7/2017

CTCP QC TM Ha Noi giup MS 2615

500,000

26/7/2017

CTCP QC TM Ha Noi giup MS 2616

500,000

26/7/2017

Ban doc tai CN Tay Sai Gon, PGD Binh Tri Dong giup MS 2613

500,000

26/7/2017

Ban doc tai CN Tay Sai Gon, PGD Binh Tri Dong giup MS 2614

500,000

26/7/2017

Ban doc tai CN Tay Sai Gon, PGD Binh Tri Dong giup MS 2615

500,000

26/7/2017

Ban doc tai CN Tay Sai Gon, PGD Binh Tri Dong giup MS 2616

500,000

26/7/2017

Nguyen T Thu Hien giup MS 2616

100,000

26/7/2017

Le T My Dung giup MS 2581

1,000,000

26/7/2017

Le T My Dung giup MS 2584

1,000,000

26/7/2017

Le Duc Giang giup MS 2618

300,000

26/7/2017

Trieu Man Thy ung ho QNA

500,000

27/7/2017

Tong Khanh Toan giup MS 2615

1,000,000

27/7/2017

Tong Khanh Toan giup MS 2617

500,000

27/7/2017

Tong Khanh Toan giup MS 2612

500,000

27/7/2017

Vo Linh Phuong giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Nguyen Ba Viet Thang ung ho QNA

500,000

27/7/2017

Tran Thuy Thanh Phuong giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Ngo T Thu Hang giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Ngo Duc Vinh giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Nguyen Huynh Phong giup MS 2602

500,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

50,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Ban doc tai CN Tay Ha Noi, PGD Trung Hoa giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Lai T Tuyet giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Ban doc CN 1, TP HCM, PGD Ngo Tat To giup MS 2619

1,000,000

27/7/2017

Ban doc CN 1, TP HCM, PGD Ngo Tat To giup MS 2617

1,000,000

27/7/2017

Pham Hoang Minh Hien giup MS 2617

300,000

27/7/2017

Nguyn Van Khang giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Huynh Khanh Linh giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Le Hoang Hanh giup MS 2613

200,000

27/7/2017

Le Hoang Hanh giup MS 2614

200,000

27/7/2017

Le Hoang Hanh giup MS 2616

200,000

27/7/2017

Le Hoang Hanh giup MS 2617

200,000

27/7/2017

Le Hoang Hanh giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Phan T My Hang giup MS 2616

300,000

27/7/2017

Duong Dinh Thang giup MS 2619

50,000

27/7/2017

Dang T Thanh Thao giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Dang T Thanh Thao giup MS 2615

200,000

27/7/2017

Duong Ba Vu Thi giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Vu Thuy Ha giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2609

200,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2610

200,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2612

200,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2614

200,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2615

500,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2613

500,000

27/7/2017

Huynh Thien Thao giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Nguyen Kim Thoa giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Vu T Kim Oanh giup MS 2477

100,000

27/7/2017

Vu T Kim Oanh giup MS 2469

100,000

27/7/2017

Nguyen Minh Duc giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Doan T Quy Hoi giup MS 2613

100,000

27/7/2017

Doan T Quy Hoi giup MS 2615

100,000

27/7/2017

Doan T Quy Hoi giup MS 2617

100,000

27/7/2017

Doan T Quy Hoi giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Nguyen Van Quang giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Le Tuyet Thu giup SM 2618

500,000

27/7/2017

Le Tuyet Thu giup SM 2619

500,000

27/7/2017

Co Anh giup MS 2619

600,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

200,000

28/7/2017

Nguyen Xuan An giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Tong Hoai Nam giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Pham Minh Tri giup MS 2613

2,500,000

28/7/2017

Duong T Yen giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Tra Xuan Binh giup MS 2610

5,000

28/7/2017

Tra Xuan Binh giup MS 2611

5,000

28/7/2017

Nguyen T Thanh Nhan giup MS 2620

20,000

28/7/2017

Than Manh Hung giup MS 2620

150,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Bui T Minh Thao giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2612

50,000

28/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2613

50,000

28/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2614

50,000

28/7/2017

Pham Gia Tu giup MS 2615

50,000

28/7/2017

Nguyen T Thu Ly giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Ban doc tai CN Tan Binh, PGD Tan Thanh giup MS 2619

1,000,000

28/7/2017

Nguyen T Diem Hong giup MS 2610

2,000,000

28/7/2017

Pham Quynh Hoa giup MS 2620

50,000

28/7/2017

Ban doc tai Cn Dong da, PGD Kim Lien giup MS 2620

300,000

28/7/2017

Ban doc tai Cn Dong da, PGD Kim Lien giup MS 2611

100,000

28/7/2017

Ban doc tai Cn Dong da, PGD Kim Lien giup MS 2583

100,000

28/7/2017

Mai T Nhung giup MS 2620

500,000

28/7/2017

tran Phan My Quyen giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Do T Diem Chau giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Tran T My Hao giup MS 2609

200,000

28/7/2017

Ban doc tai CN Dong Sai Gon, PGD Nguyen Duy Trinh giup MS 2613

200,000

28/7/2017

Ban doc tai CN Dong Sai Gon, PGD Nguyen Duy Trinh giup MS 2616

200,000

28/7/2017

Luu T Viet Hang giup MS 2619

1,000,000

28/7/2017

Nguyen Van Cu giup MS 2620

50,000

28/7/2017

Nguyen Van The giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Le Ty Khai giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen Thanh Nguyen giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Tran Phan My Quyen giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen Van Thanh giup MS 2620

2,000,000

28/7/2017

Doan Minh Thuy giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Pham T Bich Thuy giup MS 1847

200,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri ung ho QNA

500,000

28/7/2017

Tran T Hong giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Bui T Thu Phuong giup MS 2620

2,000,000

29/7/2017

Nguyen Thuy Dung giup MS 2620

500,000

29/7/2017

Pham Van Phuc giup MS 2619

500,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2621

500,000

29/7/2017

Dang Ngoc Lan giup MS 2621

200,000

29/7/2017

Nguyen T Hang giup MS 2621

1,000,000

29/7/2017

Do Kien Giang giup MS 2621

200,000

29/7/2017

Nguyen T Nhung giup MS 2621

200,000

29/7/2017

Phan Hai Long giup MS 2621

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2536

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2533

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2560

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2550

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2604

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

200,000

29/7/2017

Bui Hai Ly giup MS 2621

100,000

29/7/2017

Nguyen T Nhung giup MS 2620

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank trực tuyến từ ngày 23 đến 29/7/2017

23/7/2017

Tran Trung Nguyen giup MS 2615

200,000

23/7/2017

Nguyen Chi Thanh giup MS 2615

200,000

23/7/2017

Tran Ngoc Minh Khanh giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

24/7/2017

Pham Minh Duc giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Pham Minh Duc giup MS 2615

500,000

25/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

25/7/2017

Nguyen Chi Thanh giup MS 2617

200,000

25/7/2017

Pham T Quynh Hoa giup MS 2615

500,000

26/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2603

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2604

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2605

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2606

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2607

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2608

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2609

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2610

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2611

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2612

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2613

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2614

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2615

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2616

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2617

200,000

26/7/2017

Nguyen Tien Quyen giup MS 2618

200,000

26/7/2017

Pham T Thanh Nga ung ho QNA

50,000

27/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

27/7/2017

Nguyen T Ha giup MS 2619

400,000

27/7/2017

Pham T Hong Ngoc giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Le Van Chau giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Le Van Chau giup MS 2618

100,000

27/7/2017

Nguyen Van Cuong giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

28/7/2017

Tran T Mo giup MS 2620

50,000

28/7/2017

Nguyen Hanh Linh giup MS 2619

300,000

28/7/2017

Nguyen Hanh Linh giup MS 2617

300,000

28/7/2017

Nguyen Hanh Linh giup MS 2620

500,000

29/7/2017

Le Duc Anh ung ho QNA

30,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2615

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2616

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2617

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2618

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2619

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2620

400,000

29/7/2017

Le Thanh Lam giup MS 2621

400,000

29/7/2017

Nguyen dang Tien giup MS 2621

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 23 đến 29/7/2017

22/7/2017

Truong Duc Lam giup MS 2613

50,000

22/7/2017

Nguyen T Thuy Lieu giup MS 2614

50,000

22/7/2017

Ban doc Dan tri giup Ms 2614

500,000

22/7/2017

Ban doc Dan tri giup Ms 2603

300,000

22/7/2017

Le Thai Hung giup MS 2614

100,000

22/7/2017

Le Thai Hung giup MS 2612

100,000

22/7/2017

Nguyen T Thu Hang giup MS 2613

100,000

22/7/2017

Hoang T Thanh Nga giup MS 2614

30,000

22/7/2017

Tran Ngoc Anh giup MS 2614

200,000

22/7/2017

Do Van Tuan giup MS 2614

500,000

22/7/2017

Ban doc Dan tri giup Ms 2614

200,000

22/7/2017

Hoang T Quynh Phuong giup MS 2614

200,000

22/7/2017

Pham Thi Oanh giup MS 2612

300,000

22/7/2017

Ngo Dai Toan giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Nguyen Khac Ngo giup MS 2472

1,000,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Ngo Van Le giup chi Tran Thi Le - Quang nam

300,000

24/7/2017

Le Thi Thu Hanh giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Le Thi Thu Hanh giup MS 2611

500,000

24/7/2017

Le Thi Thu Hanh giup MS 2608

500,000

24/7/2017

Le Thi Thu Hanh giup MS 2609

500,000

24/7/2017

Thai Binh Duong giup MS 2613

100,000

24/7/2017

Vu Huy Van giup MS 2614

1,000,000

24/7/2017

Vu Huu Nhan giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Pham Hong Ngoc giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Bui The Hung giup MS 2615

1,000,000

24/7/2017

Pham Thi Oanh giup MS 2615

400,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup gia dinh Cu Chau

300,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2612

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2611

100,000

24/7/2017

Nguyen Quang Tuan giup MS 2615

10,000

24/7/2017

Nguyen Viet Thanh giup MS 2616

50,000

24/7/2017

Tran Van Thanh giup MS 2613

200,000

24/7/2017

Nguyen Viet Hoa giup MS 2612

200,000

24/7/2017

Nguyen Viet Hoa giup MS 2613

200,000

24/7/2017

Nguyen Viet Hoa giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Phi Kim Phuc giup MS 2614

1,000,000

24/7/2017

Pham Phuong Hong giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Tran Minh Thang giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Nguyen T Thu Hang giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Phan Van Canh giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Vuong Thi Trang giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Be Kha Han giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Nguyen Hai Yen giup MS 2612

200,000

24/7/2017

Vuong Van Hieu giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Le Tran Thanh Thuong giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Nguyen Ngoc Linh giup MS 2614

50,000

24/7/2017

Nguyen Ngoc Linh giup MS 2613

50,000

24/7/2017

Nguyen Ngoc Linh giup MS 2615

50,000

24/7/2017

Nguyen Ngoc Linh giup MS 2616

50,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2615

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2608

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2609

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2610

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2611

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2612

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2613

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2614

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2605

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2606

200,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Chien giup MS 2607

200,000

25/7/2017

Vu Tuan Anh giup MS 2616

200,000

25/7/2017

Nguyen Hieu Nghia giup Ms 2617

200,000

25/7/2017

Nguyen Thanh Trung giup MS 2615

300,000

25/7/2017

Nguyen Thi Yen giup MS 2617

200,000

26/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2618

50,000

26/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2618

100,000

26/7/2017

Ha Thi Thu Dung giup MS 2617

200,000

26/7/2017

Le Thi Hoa giup MS 2015

50,000

26/7/2017

Le Thi Hoa giup MS 2616

50,000

26/7/2017

Le Thi Hoa giup MS 2617

50,000

26/7/2017

Le Thi Hoa giup MS 2618

50,000

26/7/2017

Phan Van Canh giup MS 2618

200,000

26/7/2017

Truong Ngoc Son giup MS 2618

300,000

27/7/2017

Nguyen Thi Nhuan giup chau Phung T Tham

200,000

27/7/2017

Nguyen Viet Thanh giup MS 2619

50,000

27/7/2017

Nguyen Trong Luan giup MS 2614

200,000

27/7/2017

Tran The Ky giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Nguyen Van Cong giup MS 2619

300,000

28/7/2017

Pham T Oanh giup Ms 2619

500,000

28/7/2017

Le Tran Thanh Thuong giup Ms 2620

100,000

28/7/2017

Do T Thanh Tam giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Ngo T Hoai giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Do manh Cuong giup MS 2620

300,000

28/7/2017

Nguyen Thi Nghia giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Pham Hoang Thanh giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Hoang Vu Ha giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2620

2,000,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2612

2,000,000

28/7/2017

Hoang Vu Ha giup MS 2602

200,000

28/7/2017

Hoang Vu Ha giup MS 2593

200,000

28/7/2017

Nguyen Thi Hang Nga giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

200,000

29/7/2017

Nguyen Hoang Giang giup MS 2620

500,000

29/7/2017

Thuy Dung giup MS 2620

200,000

29/7/2017

Phan Thanh Hai giup MS 2620

500,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2617

50,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2618

50,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

50,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2620

50,000

29/7/2017

Nguyen Van Dinh giup MS 2621

200,000

29/7/2017

Do Thi Hong Hanh giup Ms 2621

200,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

100,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2616

100,000

29/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2621

100,000

29/7/2017

Nguyen Thi Han giup MS 2621

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua NH Nông nghiệp từ ngày 23 đến 29/7/2017

24/7/2017

Bui Minh Phuong giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Tran Duc Hai giup MS 2615

300,000

24/7/2017

Nguyen Duc Hop giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Ha T Quynh Trang giup MS 2614

100,000

24/7/2017

Nguyen Trong Nghia giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Nguyen Nhat Minh giup MS 2614

1,000,000

24/7/2017

Vo Phuong Hoa giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Tran Minh Tien giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Nguyen T Giang ung ho QNA

100,000

24/7/2017

Pham Van Hung giup MS 2615

300,000

24/7/2017

Pham Van Hung giup MS 2610

300,000

24/7/2017

Pham Van Hung giup MS 2613

200,000

24/7/2017

Doan Quang Loi giup MS 2615

5,000,000

24/7/2017

Doan Quang Loi giup MS 2616

5,000,000

24/7/2017

Doan Quang Loi giup MS 2613

5,000,000

24/7/2017

Tran T Thu Hien giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Vu T Hue giup MS 2609

300,000

24/7/2017

Doan Hoang Khuong giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Le Duy Dinh giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Nguyen Lan Huong giup MS 2613

200,000

24/7/2017

Le T Chuyen ung ho QNA

500,000

24/7/2017

Cao van Nam giup MS 2615

100,000

24/7/2017

Nguyen T Lien giup MS 2616

200,000

25/7/2017

Nguyen T Luan giup MS 2617

150,000

25/7/2017

Ung T Mai Phuong giup MS 2616

200,000

25/7/2017

Tran Vinh Khuyen giup MS 2617

200,000

25/7/2017

Tran Thanh Xuan giup MS 2540

1,000,000

25/7/2017

Tran Thanh Xuan giup MS 2525

1,000,000

25/7/2017

Tran Thanh Xuan giup MS 2614

1,000,000

25/7/2017

Bui Minh Phuong giup MS 2616

1,000,000

25/7/2017

Dao T Chinh giup MS 2616

200,000

25/7/2017

Da T Thu Huong giup MS 2616

100,000

25/7/2017

Than T Thuy Hao giup MS 2616

300,000

25/7/2017

Ho Ngoc Duy Tri giup MS 2617

1,000,000

25/7/2017

Tran Hai Anh ung ho QNA

100,000

25/7/2017

Phan Nguyen Anh Thu ung ho QNA

5,000,000

25/7/2017

Nguyen Dinh Gia giup MS 2614

200,000

25/7/2017

Phan Nguyen Anh Thu giup MS 2617

2,000,000

26/7/2017

Vo Phuong Hoa giup MS 2616

400,000

26/7/2017

Dam Thanh Hue giup MS 2617

100,000

26/7/2017

Le T Hai Hien giup MS 2599

200,000

26/7/2017

Le T Hai Hien giup MS 2592

100,000

26/7/2017

Le T Hai Hien giup MS 2597

100,000

26/7/2017

Le T Hai Hien giup MS 2602

100,000

26/7/2017

Huynh Tan Thinh giup MS 2615

400,000

26/7/2017

Nguyen T Mong Hang giup MS 2617

500,000

27/7/2017

Dang T Lien giup MS 2618

200,000

27/7/2017

Vo T Ngoc Linh giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Ha T My Ngoc giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Huynh Van Tuong ung ho QNA

200,000

27/7/2017

Do T Le ung ho QNA

200,000

27/7/2017

Nguyen Van Tien giup MS 2619

150,000

27/7/2017

Nguyen Thu Trang giup MS 2617

300,000

28/7/2017

Nguyen Hai Dang giup MS 2619

300,000

28/7/2017

Pham T Ngoc Anh giup MS 2620

1,000,000

28/7/2017

Pham T Ngoc Anh giup MS 2619

1,000,000

28/7/2017

Le T Uyen Thi giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Le T Uyen Thi giup MS 2616

200,000

28/7/2017

Le T Anh Nga giup MS 2618

500,000

28/7/2017

Le T Anh Nga giup MS 2619

500,000

28/7/2017

Nguyen T Vui giup MS 2619

200,000

28/7/2017

Tran Thanh Thao ung ho QNA

50,000

28/7/2017

Nguyen T Nguyen giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Nguyen T Tuyet giup be bi ung thu mat

100,000

28/7/2017

Nguyen T Minh Thuy giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Le T Hop giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Nguyen T Cam Chi ung ho QNA

200,000

28/7/2017

Nguyen T Phuong giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Nguyen T Phuong Trinh giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Phan T Hong Diep giup MS 2619

500,000

28/7/2017

Cao Thanh Trung ung ho QNA

200,000

28/7/2017

Le Quan Viet ung ho QNA

300,000

28/7/2017

Cong ty Thien Tan giup MS 2619

200,000

29/7/2017

Nguyen Van Thanh giup MS 2620

500,000

29/7/2017

Nguyen T Thanh Nga giup MS 2226

300,000

29/7/2017

Nguyen Duc Tuan giup MS 2621

500,000

29/7/2017

Tran Trung Tin giup MS 2621

500,000

29/7/2017

Tran Trung Nam giup MS 2621

100,000

29/7/2017

Ngo T Quynh Oanh giup MS 2621

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 23 đến 29/7/2017

23/7/2017

Cu Phuong Dung giup MS 2614

100,000

23/7/2017

Vo Trong Hung giup MS 2615

200,000

23/7/2017

Ban doc TK 36010000077664 giup MS 2610

200,000

23/7/2017

Nguyen Thanh Chien giup MS 2603

500,000

23/7/2017

Nguyen Van Thu giup MS 2615

200,000

23/7/2017

Le Van Nghiep giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Pham Thuy Hong giup MS 2615

500,000

23/7/2017

Trinh T Linh Chi giup MS 2615

30,000

23/7/2017

Ban doc TK 31010000953583 giup MS 2614

100,000

23/7/2017

Ban doc TK 31010000953583 giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Ban doc TK 00085118001 giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Le T Hoi giup MS 2615

100,000

23/7/2017

Ban doc TK 61510000400364 giup MS 2614

100,000

23/7/2017

Ngyen Tien Ngoc ung ho QNA

200,000

24/7/2017

Ban doc TK 21510001714965 giup MS 2616

100,000

24/7/2017

Trinh Thu Hang giup MS 2616

1,000,000

24/7/2017

Nguyen T Thanh Binh giup MS 2614

500,000

24/7/2017

Ban doc TK 1008490365 giup MS 2612

200,000

24/7/2017

Ban doc TK 1008490365 giup MS 2611

200,000

24/7/2017

Ban doc TK 1008490365 giup MS 2610

200,000

24/7/2017

Do T Lan Huong giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Vo Hong Anh giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Vo Hong Anh giup MS 2612

500,000

24/7/2017

Vu Dinh Ba giup anh Trong va chi gai

50,000

24/7/2017

Le T Tuyet Mai giup MS giup MS 2614

1,000,000

24/7/2017

Phan T Thanh Huyen giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Vu T Xuan En giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2615

300,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2614

300,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2613

300,000

24/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2612

300,000

24/7/2017

Nguyen T Tuyet Minh giup MS 2614

150,000

24/7/2017

Nguyen T Tuyet Minh giup MS 2616

150,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2594

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2595

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2596

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2597

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2598

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2599

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2600

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2601

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2602

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2603

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2604

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2605

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2606

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2607

200,000

24/7/2017

Luong Le Khanh giup MS 2608

200,000

24/7/2017

Ban doc TK 31310000382009 giup MS 2615

200,000

24/7/2017

Ha Quang Dang giup MS 2616

150,000

24/7/2017

Trinh Minh Anh + Pham Quang Duc giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Le T Hong Hai giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2605

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2606

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2607

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2608

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2609

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2610

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2611

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2612

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2613

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2614

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2615

50,000

24/7/2017

Le Quang Dai giup MS 2616

50,000

24/7/2017

Lo T Linh Chi giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Nguyen Mai Hien giup MS 2616

200,000

24/7/2017

Nguyen Mai Hien giup MS 2614

200,000

24/7/2017

Nguyen Thanh Tu giup MS 2615

500,000

24/7/2017

Nguyen Thanh Tu giup MS 2616

500,000

24/7/2017

Ban doc TK 3211000067004 ung ho QNA

100,000

24/7/2017

Nguyen Hoai Phuong giup MS 2613

300,000

24/7/2017

Nguyen Hoai Phuong giup MS 2615

300,000

24/7/2017

Pham Ngoc Hoa giup MS 2609

100,000

24/7/2017

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 2616

300,000

24/7/2017

Thanh Truc giup MS 2613

1,000,000

24/7/2017

Thanh Truc giup MS 2614

1,000,000

24/7/2017

Thanh Truc giup MS 2615

1,000,000

24/7/2017

Thanh Truc giup MS 2616

1,000,000

24/7/2017

Le T Tuyet Mai giup MS giup MS 2616

1,000,000

24/7/2017

Pham T Hong Duyen giup MS 2612

200,000

25/7/2017

Dao T Chinh giup MS 2615

100,000

25/7/2017

Nguyen T Bao Phuong giup MS 2616

500,000

25/7/2017

Dao T Chinh giup MS 2609

200,000

25/7/2017

Hoang Tung giup MS 2615

700,000

25/7/2017

Hoang Tung giup MS 2616

700,000

25/7/2017

Yen Tuan Hung giup MS 2617

500,000

25/7/2017

Nguyen Quoc Viet giup MS 2614

100,000

25/7/2017

Do T Hang giup MS 2615

300,000

25/7/2017

Do T Lan Huong giup MS 2617

300,000

25/7/2017

Bui T Minh Duc giup MS 2617

100,000

25/7/2017

Tran T Yen Linh giup MS 2617

200,000

25/7/2017

Lai T Hong giup MS 2617

100,000

25/7/2017

Nguyen T Tuyet giup MS 2615

100,000

25/7/2017

Nguyen Van Loi giup MS 2616

100,000

25/7/2017

Nguyen Linh San giup MS 2617

100,000

25/7/2017

Tran T Xuan Mai giup MS 2615

300,000

25/7/2017

Pham T Van Anh giup MS 2616

100,000

25/7/2017

Pham T Van Anh giup MS 2615

100,000

26/7/2017

Nguyen T Ngoc Kieu giup MS 2615

100,000

26/7/2017

Do T Huong Giang giup MS 2616

500,000

26/7/2017

Ban doc TK 22010000375446 giup MS 2617

50,000

26/7/2017

Luu T Hai giup MS 2618

200,000

26/7/2017

Nguyen Vinh Quang giup MS 2618

200,000

26/7/2017

Dinh T Hong Loan giup MS 2616

200,000

26/7/2017

Nguyen T Thanh Xuyen giup MS 2603

500,000

26/7/2017

Nguyen T Nhu Trang giup MS 2616

500,000

26/7/2017

Phan T Kieu Oanh giup MS 2612

200,000

26/7/2017

Nguyen Phuong Khanh giup MS 2618

500,000

26/7/2017

Nguyen Phuong Khanh giup MS 2615

500,000

27/7/2017

Ban doc TK 22010000375446 giup MS 2619

50,000

27/7/2017

Nguyen T Minh Phuo giup MS 2619

1,000,000

27/7/2017

Ban doc TK 11910000076005 giup MS 2619

50,000

27/7/2017

Tran Anh Tuan giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Nguyen Phuong Hai giup MS 2615

300,000

27/7/2017

Nguyen Phuong Hai giup MS 2618

300,000

27/7/2017

Phu Chi Thinh giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Ban doc TK 21110000374298 giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Tran Minh Hoang giup MS 2619

1,000,000

27/7/2017

Huynh T Minh Hoa giup MS 2619

30,000

27/7/2017

Nguyen Ngoc Thinh giup MS 2619

350,000

27/7/2017

Ta Quoc Huy giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Nguyen Ngoc Thinh giup MS 2618

350,000

27/7/2017

Nguyen Tran Dai Khoa giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Ban doc TK 50510000097153 giup MS 2619

200,000

27/7/2017

Dinh Quang Viet giup MS 2619

500,000

27/7/2017

Dang Thanh Tu giup MS 2619

1,000,000

27/7/2017

Nguyen Van Dua ung ho QNA

8,900

27/7/2017

Than T Huong giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Nguyen Cong Nghia giup MS 2619

1,000,000

27/7/2017

Duong Van Hao giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Vu Van Dung ung ho QNA

200,000

27/7/2017

Ban doc TK 21510001714965 giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Le T Thu Ha giup MS 2619

300,000

27/7/2017

Lai T Hong giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Pham T Van Anh giup MS 2619

100,000

27/7/2017

Vu Hong Van giup MS 2611

100,000

27/7/2017

Vu Hong Van giup MS 2616

100,000

28/7/2017

Doan Cong Yen giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Truong T My Thuong giup MS 2615

500,000

28/7/2017

Truong T My Thuong giup MS 2611

500,000

28/7/2017

Truong T My Thuong giup MS 2619

500,000

28/7/2017

Truong T My Thuong giup MS 2607

500,000

28/7/2017

Nguyen Minh Tri giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Ban doc TK 1002889040 giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen Anh Hoc giup MS 2620

50,000

28/7/2017

Nguyen Anh Hoc giup MS 2616

50,000

28/7/2017

Co Nguyen Thao giup MS 2612

2,000,000

28/7/2017

Co Nguyen Thao giup MS 2616

2,000,000

28/7/2017

Co Nguyen Thao giup MS 2617

2,000,000

28/7/2017

Co Nguyen Thao giup MS 2618

2,000,000

28/7/2017

Tran T Bao Ngan giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Le T Hoi giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Trinh Minh Anh + Pham Quang Duc giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Ho T To Lan giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Vo T Hoai Phuong giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Nguyen T Lan Huong giup MS 2612

100,000

28/7/2017

Tran Vo Dat giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Nguyen T Trang giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen Huu Tien giup MS 2620

100,000

28/7/2017

Luong Nhat Tan giup MS 2620

300,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2617

250,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2618

250,000

28/7/2017

Ban doc Dan tri giup MS 2619

300,000

28/7/2017

Nguyen T Yen Phuong giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Tran T Nhat Phuong giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen Tien Thanh giup MS 2619

100,000

28/7/2017

Vu Tuan Anh giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Ban doc TK 42510000575692 giup MS 2620

150,000

28/7/2017

Nguyen Chien Thang giup MS 2620

500,000

28/7/2017

Nguyen T Thu Trang giup MS 2620

200,000

28/7/2017

Ban doc TK 12510000657849 giup MS 2620

300,000

28/7/2017

Ban doc TK 361010000077664 giup MS 2620

300,000

29/7/2017

Tran T Diu giup MS 2620

300,000

29/7/2017

Nguyen Sinh Cong giup MS 2621

100,000

29/7/2017

Nguyen Hong Quang giup MS 2621

1,000,000

29/7/2017

Tran T Phuong Thao giup MS 2620

200,000

29/7/2017

Nguyen T Tuyet Minh giup MS 2619

50,000

29/7/2017

Nguyen T Tuyet Minh giup MS 2620

50,000

29/7/2017

Le Thuy Linh giup MS 2619

50,000

29/7/2017

Ngo Thu Ha giup MS 2621

500,000

29/7/2017

Pham Ngoc Quan giup MS 2616

200,000

29/7/2017

Pham Ngoc Quan giup MS 2615

200,000

29/7/2017

Pham Ngoc Quan giup MS 2612

300,000

29/7/2017

Pham Ngoc Quan giup MS 2611

300,000

29/7/2017

Dinh Xuan Hung giup MS 2617

300,000

29/7/2017

Dinh Xuan Hung giup MS 2620

300,000

29/7/2017

Ban doc TK 21210000095365 giup MS 2621

230,000

Tổng

1,029,828,308

Sự sống mong manh bé 13 tháng tuổi dân tộc Tày bị u não

Sự sống mong manh bé 13 tháng tuổi dân tộc Tày bị u não

(Dân trí) - Một mình ôm con từ Lạng Sơn về Hà Nội thăm khám, Hiệu như chết lặng khi nhận tin con bị u não, căn bệnh mà ở vùng cao của em chưa bao giờ biết đến. Càng nguy kịch hơn khi khối u quá to, không thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn mà chỉ mổ dẫn lưu và truyền hóa chất.