Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)

Dân trí Mời bạn đọc cùng tiếp tục có những phút giây thư giãn với những khoảnh khắc thú vị của các nhiếp ảnh gia dưới đây:

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Đồng lòng chung sức

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Chụp cận cảnh

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Chăm sóc máy ảnh hơn bản thân

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Tình huống khó nghĩ?

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
“Hàng” siêu khủng

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
“Súng ống” sẵn sàng để bắt lại mọi khoảnh khắc của trận bóng

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Trang bị “tận răng”

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Tư thế khó để có bức ảnh đẹp

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Vất vả vì người mẫu

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
“Siêu” ống kính?

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Tư thế khó xử

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Những tư thế chụp ấn tượng

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 2)
Khi khỉ cũng trở thành… nhiếp ảnh gia

Phạm Thế Quang Huy