Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)

Dân trí Để có được những bức ảnh đẹp và góc chụp ưng ý, đôi khi các nhiếp ảnh gia phải đứng ở những vị trí khó, thậm chí là cả những tư thế “khó đỡ”.

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
“Chuyên gia” chụp trộm?

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Chấp nhận hiểm nguy để có bức ảnh đẹp

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Dù người có ướt thì máy vẫn phải giữ khô ráo

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
“Vũ khí” đầy đủ

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
“Làm mẫu” để chụp ảnh

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Nhìn đường qua ống kính

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Cận cảnh để có hình ảnh chân thực

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Zoom cận cảnh

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
“Đạo quân” nhiếp ảnh gia

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Tư thế khó

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
“Hàng” khủng

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Khi nhiếp ảnh gia là phái đẹp

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)
Ngụy trang

Những khoảnh khắc thú vị của nhiếp ảnh gia (Phần 1)


Phạm Thế Quang Huy