Thứ hai, 21/02/2011 - 00:01

Nhiều sai phạm ở tổng cục Dự trữ Nhà nước

Dân trí Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, chi mua sắm tài sản, quản lý đất đai… nhất là trong các cuộc đấu thầu mua sắm áo phao, nhà bạt… tại Tổng cục Dữ trữ nhà nước vừa bị phát giác.

Những sai phạm vừa được Thanh tra Chính phủ khẳng định sau khi kết thúc cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước tại đơn vị này. Thanh tra đã làm rõ có hàng loạt sai phạm khá nghiêm trọng trong việc tổ chức đấu thầu trong nhiều năm ở cơ quan này.
 
Sai phạm liên quan đến việc mua áo phao, nhà bạt dự phòng tới hàng chục tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh công tác quản lý kinh phí thông qua đấu thầu mua sắm hàng hoá dự trữ quốc gia, kiểm điểm trách nhiệm với các cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm. Tổng cục Dự trữ nhà nước cũng được yêu cầu có biện pháp củng cố công tác thanh tra trong nội bộ ngành để phòng ngừa, xử lý kịp thời các khuyết điểm, sai phạm, xử lý các sai phạm trong đấu thầu.

Về kinh tế, thanh tra đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý số tiền trên 51 tỷ đồng gồm số tiền chuyển số dư dự toán 22 tỷ, công nợ phải thu khó đòi 19,77 tỷ đòng, thuế VAT năm 2009 mua áo phao, nhà bạt...Tổng cục Dự trữ nhà nước được yêu cầu loại ra khỏi quyết toán số tiền trên 3,46 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng khác; kiểm tra và xử lý 1,73 tỷ đồng tiến bán hồ sơ mời thầu còn lại ở một số Cục Dự trữ nhà nước khu vực và một số khoản bất minh khác.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến việc công ty Thanh Sơn, Hợp tác xã Công nghiệp Liên Hiệp và Công ty Lan Bình có dấu hiệu thông thầu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; việc Công ty Thanh Sơn có dấu hiệu trốn thuế với số lượng lớn.

P.Thảo