Công bố 151 ủy viên Ban chấp hành ĐH Đoàn khóa X

Dân trí Chiều nay (13/12), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua danh sách 151 ủy viên BCH TW Đoàn khóa X và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn khóa IX Nguyễn Đắc Vinh là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu

Bí thư thứ nhất TW Đoàn khóa IX Nguyễn Đắc Vinh là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu

 
Trong phiên làm việc chiều nay (13/12), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Theo công bố của Ban Kiểm phiếu, tổng cộng đã có 996 phiếu phát ra và thu vào tuy nhiên có 8 phiếu bầu không hợp lệ (do sai quy cách) để bầu ra 151 ủy viên Ban chấp hành từ 174 đại biểu ứng cử và đề cử.

 

Và từ 988 phiếu bầu hợp lệ, Ban kiếm phiếu đã công bố danh sách 151 đại biểu trúng cử BCH TW Đoàn. Sau khi lắng nghe công bố danh sách, 100% đại biểu đã thống nhất với danh sách ủy viên BCH TW Đoàn khóa X.

 
Bí thư thứ nhất TW Đoàn khóa IX Nguyễn Đắc Vinh là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu

Ngay sau khi đại biểu bỏ phiếu, 37 thành viên Ban kiểm phiếu đã bắt đầu công tác kiểm phiếu nghiêm túc, công khai, minh bạch.

 

Cùng với việc công bố danh sách BCH khóa 10, trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017:

 

1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

 

2. 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

 

3. 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

 

4. 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

 

5. Tư vấn, hướng nghiệp được 8 triệu thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1,2 triệu thanh niên.

 

6. Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

 

7. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

 

8. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

 

9. Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650 nghìn đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

 

Bí thư thứ nhất TW Đoàn khóa IX Nguyễn Đắc Vinh là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu
 
Trước đó vào buổi sáng 13/12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua đề án xây dựng Ban chấp hành khóa 10 đồng thời chia thành 10 tổ thảo luận ứng cử, đề cử 175 đại biểu vào BCH TW Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 (có 7 đại biểu tự ứng cử và 1 đại biểu của doanh nghiệp tư nhân được đề cử vào BCH).

 

Sau đó, Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử gồm 174 đại biểu do đại biểu Đặng Tất Dũng (Chủ tịch Hội SVVN tại Leeds, Anh) xin rút với lý do điều kiện học tập xa, không có thời gian tham gia họp cùng BCH.

 

Trong danh sách đề cử này, đại biểu tỉnh đoàn trực thuộc TW chiếm số lượng lớn nhất (66 người), cán bộ đoàn các tập đoàn kinh tế tiêu biểu - cán bộ tiêu biểu cấp huyện (40 người), các cơ quan TW Đoàn (39 người), khối quân đội - công an (17 người), khối Hội LHTN Việt Nam - Hội SVVN - Đội TNTP HCM (12 người).

 

Danh sách 7 đại biểu tự ứng cử tham gia BCH TW Đoàn khóa X:

 

Hồ Văn Mừng, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

 

Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

 

Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình.

 

 Dương Hoàng Sum, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh.

 

Vương Ngọc Hà, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang.

 

Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình.

 

Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên công nhân đô thị TW Đoàn.

 

Lê Trường - Mai Châm