Thứ bảy, 15/08/2009 - 11:10

Thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet

Dân trí Người nộp thuế có thể ngồi ở bất cứ nơi nào, thời gian nào để khai thuế mà không cần đến đơn vị quản lý thuế thông qua dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet iHTKK.

Ngày 14/8, Tổng cục thuế kết hợp với Cục thuế TPHCM đã triển khai thí điểm Chương trình Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet http://kekhaithue.gdt.gov.vn cho 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009 thí điểm tại các địa phương: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hết thời gian thực hiện thí điểm, Tổng cục thuế báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Người nộp thuế phải hội đủ các điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: Là các tổ chức doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động, đã được cấp chứng thư số, có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế…

Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Đăng ký lần đầu đối với Người nộp thuế (NNT) thực hiện hồ sơ khai thuế qua mạng internet:

- Người nộp thuế thực hiện lập hồ sơ đăng ký nộp thuế qua mạng internet gồm: tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet theo mẫu. Thông tin kê khai đăng ký bao gồm: mã số thuế đã cấp, tên NNT, thời điểm bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, địa chỉ thư điện tử của NNT, bản sao có công chứng Chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

- Nộp hồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của NNT, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cấp Thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho NNT.

Tiếp đó, cơ quan thuế thông báo cho NNT số tài khoản iHTKK (là mã đăng nhập cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử ngành thuế) và mật khẩu đăng nhập lần đầu qua địa chỉ thư điện tử của NNT.

Cách đăng ký tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng:

- Sau khi nhận được thông báo chấp nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và trước khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, NNT đăng nhập vào cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử ngành thuế để khai báo tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet (gọi tắt là iHTKK) và đăng ký các thông tin sau: tên người sử dụng, mật khẩu, loại tờ khai thuế nộp qua mạng.

- NNT trong quá trình thực hiện hồ sơ khai thuế qua mạng, nếu có thay đổi thông tin về loại tờ khai thuế nộp qua mạng (bổ sung, chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế) và địa chỉ thư điện tử phải thực hiện truy cập tài khoản iHTKK, đăng nhập tên và mật khẩu để thực hiện khai báo các thông tin thay đổi bổ sung.

- Hệ thống iHTKK sẽ  tự động gửi thông báo xác nhận khai báo thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet qua hệ thống thư điện tử cho NNT. 

NNT nếu muốn ngừng đăng ký ngừng thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet phải thực hiên khai báo tài khoản iHTKK về thời điểm chấm dứt và lý do chấm dứt thông qua cổng thông tin điện tử ngành thuế. 

Thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua internet

NNT bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua internet đối với các mẫu tờ khai đã đăng ký theo kỳ kê khai thuế trên thông báo của cơ quan thuế bao gồm nộp lần đầu và thay thế, bổ sung nếu có sai sót.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm, NNT sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí để thực hiện khai và lập hồ sơ khai thuế.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, NNT kết xuất hồ sơ khai thuế bằng chức năng Kết xuất iHTKK của phần mềm Hỗ trợ kê khai do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí.

NNT truy cập vào tài khoản iHTKK, đăng nhập tên và mật khẩu để thực hiện: tờ khai thuế đã kết xuất bằng phần mềm hỗ trợ kê khai lên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử của ngành thuế. Thực hiện ký chữ ký số trên tờ khai thuế và chấp nhận gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.

Quy trình đăng nhập và thao tác trên thông tin điện tử trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, NNT có thể tham khảo qua địa chỉ: hotrohtkk@gdt.gov.vn

Công Quang