Thứ sáu, 21/12/2012 - 19:38

Năm đầu lãi đậm, EVN vẫn cắt thưởng Tết

Dân trí Dự kiến năm nay lãi khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng song EVN cho biết sẽ không có thưởng Tết mà dùng để bù đắp vào khoản lỗ các năm trước để lại. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng giá điện thêm 5% từ 22/12 để phân bổ lỗ và chi phí.

Trao đổi tại phiên họp báo chiều 21/12/2012, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù năm nay kinh doanh có lãi song Tập đoàn vẫn không có kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên.

Việc thưởng Tết theo ông Tri phải dựa trên cơ sở đã có các quỹ trích lập từ lãi, trong khi đó, Tập đoàn vẫn đang phải dùng lãi năm nay để bù vào lỗ cho các năm trước.

"Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho thưởng Tết. Có chăng thì có thể tìm cách ứng lương trước chứ thưởng thì không có".

(Ảnh: BD).
(Ảnh: BD).

Tổng lỗ kinh doanh điện trong hai năm 2010 và 2011 của EVN còn dồn lại 11.000 tỷ đồng. Riêng năm 2011, EVN lỗ gần 5.300 tỷ đồng. Nguyên nhân được giải thích chủ yếu do giá bán thấp hơn giá thành sản xuất.

Năm ngoái, nếu giá thành sản xuất kinh doanh điện đang cao hơn so giá bán 56 đồng/kWh và như vậy, cứ mỗi 1 kWh điện thương phẩm cung ứng đến người tiêu thụ cuối cùng thì khâu sản xuất - kinh doanh chịu gánh lỗ 56 đồng.

Sau khi khấu trừ những thu nhập phát sinh từ các hoạt động có liên quan như tiền bán công suất phản kháng, lãi tiền gửi, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần phát điện, thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện, trong năm 2011, EVN vẫn bị lỗ 3.181 tỷ đồng.

Năm nay dự kiến EVN lãi khoảng 3.500 - 4.000 tỷ đồng thì vẫn đang phải "đắp" vào phần hụt của các năm trước để lại. Những phần chưa bù đắp hết được sẽ chuyển vào kế hoạch năm tới. Và theo đó, dự kiến của Tập đoàn, trong 2013, sẽ tiếp tục có lãi để bù vào phần còn lại.

Đó là chưa kể, năm nay EVN còn lỗ thêm 3.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá bên cạnh 26.700 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2011; 3.800 tỷ đồng chênh lệch vượt khí bao tiêu. Ngoài ra, riêng quý IV, EVN còn gánh thêm 900 tỷ đồng do từ 15/9 tăng giá mua than từ TKV theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, bên cạnh việc hạn chế chi tiêu, bao gồm cả "cắt thưởng" trong nội bộ Tập đoàn thì EVN thực hiện tăng giá điện thêm 5% bắt đầu từ ngày mai.

Lần tăng giá điện ngay mai chưa bao gồm phân bổ khoảng 26.700 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ của năm 2011, khoản này sẽ được phân bổ vào các lần điều chỉnh giá điện tiếp theo từ 2013 đến 2015 để tránh tạo gánh nặng đột ngột và quá lớn cho người tiêu dùng.

Theo kế hoạch tài chính kinh doanh của EVN giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép EVN thực hiện phẩn bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính vào giá điện  trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013.

EVN đồng thời cũng được phân bổ chênh lệch tỷ giá cho giai đoạn từ 2012-2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; từng bước nâng giá điện bình quân để sang năm 2013 giá bán điện theo giá thị trường và từ 2012 đến 2015, Tập đoàn kinh doanh đảm bảo có lãi.

Bích Diệp