Thứ sáu, 14/09/2012 - 05:55

Hàng loạt dự án bất động sản sắp bị thanh tra "sờ gáy"

Dân trí Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 10 này bộ sẽ thanh tra rà soát các dự án tại 10 thành phố lớn trên cả nước theo Chỉ thị 2169 của Thủ tướng.

Chỉ thị 2169 của Thủ tướng được ký vào 6/12/2011, yêu cầu các bộ Xây dựng với chức năng chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, bộ TN&MT, bộ Kế hoạch đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát thị trường bất động sản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản; thực hiện tái cơ cấu hàng hóa bất động sản cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.
 
Thanh tra hàng loạt dự án bất động sản trong tháng 10
Tại Hà Nội có hàng loạt các dự án bất động sản chậm tiến độ được các chủ đầu tư cho dân kinh doanh thuê lại làm sân bóng mini
 
Trong Chỉ thị này Thủ tướng nêu rõ xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh và dự án đầu tư hoặc đề nghị các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Đoàn kiểm tra bao gồm 11 thành viên do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra cũng sẽ phân loại các dự án phát triển nhà ở được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở cho phù hợp nhu cầu của thị trường, phù hợp kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Hiện nay, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội hiện nay có gần 500 dự án bất động sản nằm trong diện phải tạm dừng, rà soát lại vẫn chưa được Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo. Do đó, trong đợt kiểm tra này, Bộ sẽ tập trung vào các dự án không phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở, vi phạm phát luật đất đai, xây dựng... trên cơ sở đó sẽ cân nhắc, tạm dừng một số dự án.
 
Thông Chí