Thứ ba, 17/11/2009 - 17:46

Dừng xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 6/2010

Dân trí Dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 6/2010. Đối với các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch sông, cửa công, cảng sông giáp biển tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu được tiếp tục thực hiện đến ngày 30/6/2010 là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xuất khẩu cát silic và cát nhiễm mặn.
 
Theo đó, Bộ Tài Chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan giải quyết ngay các thủ tục xuất khẩu cát không phải là cát xây dựng (cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc) quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD của bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Hợp đồng xuất khẩu đã ký kết.
 
Đối với cát nhiễm mặn, Phó thủ tướng chỉ đạo dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 6/2010. Đối với các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch sông, cửa sông, cảng sông giáp biển tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 16/11 được tiếp tục thực hiện đến ngày 30/6/2010.
 
Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với bộ TNMT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch.
 
Lan Hương