Thứ sáu, 07/06/2013 - 16:59

Đấu thầu vàng phiên 28: Đặt mua gần 26.000 lượng vàng

Dân trí Phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 28 của Ngân hàng Nhà nước có 9 ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu 25.700 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 40,88 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 40,83 triệu đồng/lượng.

Phiên đấu thầu vàng thứ 28 có 9 đơn vị đặt mua gần 1 tấn vàng.
Phiên đấu thầu vàng thứ 28 có 9 đơn vị đặt mua gần 1 tấn vàng.


Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng nay, tại Sở giao dịch - Ngân hàng Nhà nước đã diễn ra phiên đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 28, với khối lượng chào thầu 26.000 lượng vàng.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 9 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng, 9 ngân hàng và doanh nghiệp đã trúng thầu 25.700 lượng vàng. Như vậy, phiên đấu thầu vàng lần thứ 28 chỉ dư có 300 lượng vàng.

Ở phiên này, giá trúng thầu cao nhất mà các đơn vị tham gia bỏ thầu là 40,88 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 40,83 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 28/3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 28 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 709.800 lượng trên tổng số 796.000 lượng chào thầu.

An Hạ