ĐH KHTN TPHCM công bố điểm chuẩn và điểm NV2

Dân trí Chiều 9/8/2009, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV 2 với 630 chỉ tiêu hệ ĐH với và 800 chỉ tiêu CĐ.

Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm. 

Điểm trúng tuyển NV1

Các ngành  
đào tạo
Khối Chỉ tiêu 2009 Điểm chuẩn 2008 Điểm chuẩn 2009
Toán - Tin học  A 300 16,0 15,0
Vật lý  A 250 15,0 14,5
Điện tử viễn thông A 200 19,0 17,0
Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn A 50 15,0 14,0
B 50   15,0
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: A 550 20,0 18,0
+ Mạng máy tính & Viễn thông
+ Khoa học máy tính
+ Kỹ  thuật phần mềm
+ Hệ  thống thông tin
Hóa học  A 250 16,0 17,0
Địa chất A 75 15,0 14,0
B 75 20,0 18,0
Khoa học môi trường A 75 16,0 15,0
B 75 22,0 18,0
Công nghệ môi trường A 60 16,0 15,5
B 60 24,0 17,0
Khoa học vật liệu  A 180 15,0 13,0
Sinh học B 300 19,5 15,0
Công nghệ sinh học  A 70 20,0 17,0
B 130 25,0 18,0
Hệ  CĐ:        
Tin học A 800 11,5 10,0
 
 

Xét tuyển NV2

Trường ĐH Khoa học tự nhiên xét tuyển nguyện vọng 2 hệ ĐH gồm các ngành: toán - tin, vật lý, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, hải dương học - khí tượng - thủy văn, khoa học vật liệu, sinh học, công nghệ sinh học và hệ CĐ ngành công nghệ thông tin cho tất cả thí sinh đã dự thi ĐH năm 2009.

Riêng hệ CĐ, trong 800 chỉ tiêu có 90 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình CĐ tăng cường ứng dụng (CĐ ITEC). Khi trúng tuyển sinh viên sẽ nhận giấy báo trúng tuyển kèm thông tin về chương trình này. Nếu có nhu cầu sinh viên đăng ký khi làm thủ tục nhập học.

Đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 một trong các ngành: toán - tin, vật lý, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, hải dương học - khí tượng - thủy văn, khoa học vật liệu, công nghệ sinh học (khối A) được đăng ký thêm một nguyện vọng vào hệ CĐ ngành công nghệ thông tin của trường. Trường hợp này, thí sinh tự ghi thêm vào khoảng trống bên trái của phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 như sau: “Nếu không được trúng tuyển NV2 hệ ĐH tôi xin được đăng ký xét tuyển vào hệ CĐ”

Thí sinh gửi hồ  sơ xét tuyển về Phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP.HCM qua đường bưu điện từ ngày 25-8-2009 đến 10-9-2009 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ xét tuyển gồm: giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH 2009 có ghi đủ chi tiết phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 (NV2) và lệ phí xét tuyển 15.000 đồng; một bao thư có dán tem (trị giá tem 2.000 đồng) ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận (trường không chịu trách nhiệm khi thí sinh ghi sai địa chỉ).

Căn cứ vào số  lượng thí sinh đăng ký, trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm thi từ cao đến thấp. Ngày 16-9-2009 trường sẽ niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học. Ngày 29-9-2009 nhận thí sinh trúng tuyển.

Các ngành  
xét tuyển NV2
Mã  ngành Khối Điểm xét NV2 -  2009 Chỉ  tiêu NV2 - 2009
Hệ  Đại học        
Toán - Tin học (Giải tích, Đại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học) 101 A 16,0 120
Vật lý  (Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý điện tử, Vật lý ứng dụng, Vật lý hạt nhân, Vật lý trái đất, Vật lý - Tin học, Vật lý môi trường) 104 A 15,5 120
Điện tử viễn thông (Điện tử nano, Máy tính & mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh) 105 A 18,0 70
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: 107 A 19,0 50
+ Mạng máy tính & Viễn thông
+ Khoa học máy tính
+ Kỹ  thuật phần mềm
+ Hệ  thống thông tin
Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn (Hải dương học vật lý, Hải dương học toán tin, Hải dương học hóa sinh, Hải dương học kỹ thuật kinh tế, Khí tượng và thủy văn). 109 A 15,0 70
Khoa học vật liệu (Vật liệu màng mỏng, Vật liệu polyme) 207 A 14,0 110
Sinh học (Tài nguyên môi trường, Sinh học thực vật, Sinh học động vật, Vi sinh sinh hóa) 301 B 16,0 50
Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Sinh tin học) 312 A 18,0 20
B 19,0 20
Hệ  Cao đẳng        
Tin học C67 A 11,0 800
 

Hiếu Hiền - Lê Phương