Thứ năm, 12/01/2017 - 15:42

Thủ tướng lo ngại khi văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh

Dân trí Sáng 12/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng bày tỏ lo ngại khi môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, xuống cấp trong đạo đức, lối sống, chuộng hư danh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức toàn ngành VHTTDL đã gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực được giao một cách toàn diện trong năm 2016.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại khi môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, lệch lạc, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục, thể hiện những thói hư tật xấu, xuống cấp trong đạo đức, lối sống, chuộng hư danh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) năm 2016.

Trong đó, Thủ tướng đặc biết nhấn mạnh đến chuyện phát triển toàn diện nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật… Theo Thủ tướng là phải kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu, những tệ nạn xã hội, thói thờ ơ, vô cảm, cũng như những quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng tới văn hóa con người Việt Nam.

“Chính vì vậy, ngày nay, ngành văn hóa phải làm sao tạo ra những hình tượng con người mới, hình ảnh đất nước con người Việt Nam vươn lên phát triển mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế. Phải chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chính quyền các cấp ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm xóa bỏ các rào cản cho phát triển văn hóa. Những gìn giữ văn hóa Việt Nam trường tồn trong hội nhập, chúng ta tiếp tục vun xới, giữ gìn, phát huy, những gì là rào cản thì cần khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng, phải tập trung phát triển những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thể thao giải trí, du lịch văn hóa… từng bước hình thành, phát triển công nghiệp văn hóa, đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập của đất nước.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đại diện cho ngành VHTTDL tiếp thu ý kiến của Thủ tướng và hứa sẽ khắc phục những tồn tại mà Thủ tướng đã nêu

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đại diện cho ngành VHTTDL tiếp thu ý kiến của Thủ tướng và hứa sẽ khắc phục những tồn tại mà Thủ tướng đã nêu

Ngành VHTTDL cũng phải chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng văn hoá trong kinh tế; khai thác hiệu quả khía cạnh kinh tế của văn hoá, nâng cao giá trị văn hoá trong các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sắc của mỗi địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để tìm nguồn lực bổ sung cho văn hóa, thể thao và du lịch từ xã hội hóa.

Tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ, giữ gìn phát huy truyền thống đạo lý dân tộc trong quan hệ gia đình, dòng họ, gắn bó có trách nhiệm giữa các thế hệ trong gia đình, quan hệ vợ chồng lành mạnh, văn minh, không có bạo lực trong gia đình. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa. Quan tâm phát triển văn học nghệ thuật; bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Phải chủ động đấu tranh chống văn hóa phẩm độc hại. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hà Tùng Long