Trả lời TVPL cho bạn Nguyễn Xuân Trường (anhxinlamsongbiec_VN@yahoo.com.vn)

Về chế độ trợ cấp thôi việc và xin bảo lưu BHXH

Vấn đề: Vợ tôi là giáo viên (đã được biên chế công chức) đang công tác tại Trường tiểu học Lán Tranh II huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nay do hoàn cảnh gia đình phải xin thôi việc.

Hỏi: Tôi xin hỏi trường hợp của vợ tôi có được thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc là mỗi 1 năm công tác được 1/2 tháng lương ? và xin bảo lưu thời gian đóng BHXH thay vì thanh toán 1 lần có được không ?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn là giáo viên của trường tiểu học và là công chức. Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ – CP ngày 25/10/2010  quy định: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.” là công chức. Do đó, chỉ người đứng đầu (Hiệu trưởng) trường tiểu học nơi vợ bạn công tác là công chức, còn nếu là giáo viên – “ Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;” (Điểm d Khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 1998 được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2003) là viên chức. Bạn có thể căn cứ vào các quy định trên để xác định vợ bạn là công chức hay viên chức.

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc:

Viên chức được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau: “ a) Viên chức tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản; b) Viên chức tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 có đơn tự nguyện xin thôi việc được người đứng đầu đơn vị đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc; c) Viên chức tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 hết thời hạn của hợp đồng làm việc mà không được người đứng đầu đơn vị ký tiếp hợp đồng làm việc” (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005)

Công chức được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau: “1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý; 2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.” (Điều 3 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010).

Trường hợp của vợ bạn là công chức (hoặc viên chức) xin thôi việc theo nguyện vọng, do đó theo các quy định trên, vợ bạn chỉ có thể được hưởng trợ cấp thôi việc khi được cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền đồng ý cho thôi việc.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc:

Nếu là viên chức vợ bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005:   “.. viên chức thôi việc theo quy định tại Nghị định này thì cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng (là mức lương theo ngạch, bậc) và các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có gồm các khoản phụ cấp được đóng bảo hiểm xã hội) do nhà nước quy định; trường hợp  thấp nhất cũng được hưởng bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có) do nhà nước quy định.”

Nếu là công chức, vợ bạn là công chức sẽ được hưởng Điều 5  Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010: “Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.”

Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:

Theo Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ vào quy định trên, nếu vợ bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, nếu có nguyện vọng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 

Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV

Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự

Số 6, Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.7868574 - 0913588529   Fax: 04.3.7868575

E-mail: bach@hongbach.com; Website: www.hongbach.vn

 

Diễn đàn - Bạn đọc