Tư vấn pháp luật

Các đối tượng được giảm trừ gia cảnh?

Dân trí Tôi là người phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Hiện bố tôi đang bệnh nặng, không có khả năng lao động. Do vậy, ngoài việc tôi đang phải nuôi bố tôi, thì tôi còn phải nuôi em gái tôi đang học đại học.

Vì vậy, tôi khai bố và em gái là 2 đối tượng giảm trừ gia cảnh của tôi.

Tuy nhiên, Công ty nơi tôi đang công tác chỉ chấp nhận trường hợp của bố tôi mà không chấp nhận trường hợp của em gái tôi. Kính mong Quý báo tư vấn giúp em gái tôi có phải là đối tượng giảm trừ gia cảnh? (Nguyễn Văn Khương, email: khuongnv2@fpt.com.vn)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả  lời

 Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, điều 19 khoản 3, hướng dẫn tại tiết d điểm 3.14 khoản 3 mục I phần B thông tư số 84/2008/TT- BTC ngày 30/9/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 100/2008/NĐ –CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và thông tư số 62/2009/TT – BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 84/2008/TTBTC và Nghị định 100/2008/ NĐ – CP thì  đối tượng được giảm  trừ gia cảnh được quy định như sau:

“ Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa , không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500 nghìn đồng mà đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

 Anh ruột , chị ruột , em ruột của đối tượng nộp thuế; Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế; Cháu ruột của đối tượng nộp thuế  (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột); Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.” 

 Do đó, em ruột của bạn thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên để được giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này, theo hướng dẫn của thông tư số 62/2009/TT- BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT- BTC và Nghị định 100/2008/NĐ – CP nêu trên thì bạn phải có giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế và bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng  nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế đối với người phụ thuộc.

Cụ thể trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông bà nội ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh ,chị, em ruột, cháu ruột, các cá nhân khác và nội dung xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp người phụ thuộc là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột, các cá nhân khác.

Trường hợp người phụ thuộc có cùng hộ khẩu đối với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu;

Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế là: bản sao đăng kí tạm trú hoặc bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng nộp thuế sống về việc người phụ thuộc đang sống cùng;

Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thì đối tượng nộp thuế tự khai và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận về việc người phụ thuộc hiện đang sống tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng;

Theo các quy định trên, em gái bạn là đối tượng giảm trừ gia cảnh của bạn và Luật Thuế thu nhập các nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, chưa có quy định nào điểu chỉnh về việc số lượng tối đa được giảm trừ gia cảnh, Bạn có thể khai 02 người theo là bố và em gái bạn là hoàn toàn không trái với quy định của pháp luật.

Văn phòng luật sư Hồng Bách và Cộng sự, địa chỉ: số 6 phố Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, điện thoại: 04.37868574, Fax: 04.37868575, Websites: hongbach.com;  Email: bach@hongbach.com.