Tỷ lệ “chọi” vào Học viện Hành chính, Bưu chính Viễn thông, Ngân hàng

Dân trí Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm nay so với năm trước giảm 2.000, số lượng hồ sơ ĐKDT vào Học viện Hành chính tương đương với năm 2009. Tại Học viện Ngân hàng, số lượng hồ sơ ĐKDT tăng khoảng 20%.

Niềm vui của thí sinh dự thi đại học năm 2009. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Theo thống kê của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường khu vực phía Bắc năm nay là 5.500 chỉ tiêu (giảm 2.000 hồ sơ so với năm 2009). Chỉ tiêu vào hệ đại học khu vực phía Bắc là 1.850 chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khu vực phía Bắc năm nay khoảng 1/2,9.

Nguyên tắc xét trúng tuyển của Học viện: Hệ đại học: Xét theo điểm thi tại kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2010 theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Hệ Cao đẳng (không tổ chức thi riêng): xét theo điểm thi đại học khối A và nguyện vọng đã đăng ký của thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Chỉ tiêu của hệ Cao đẳng Học viện năm nay 150.

Còn Học viện Hành chính năm nay, lượng hồ sơ đăng ký dự thi của khu vực phía Bắc có trên 4.000 hồ sơ (tương đương với năm 2009). Trong khi đó chỉ tiêu vào Học viện khu vực phía Bắc là 1.000. Như vậy, tỷ lệ “chọi” của Học viện năm nay là 1/4.

Đặc biệt, Học viện Ngân hàng số lượng hồ sơ năm nay tăng 20%, tổng cộng là 18.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, khối A là 16.500 hồ sơ/2.100 chỉ tiêu, khối D 1.500 hồ sơ/200 chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào Học viện Ngân hàng, khối A là: 1/7,8; khối D là: 1/7,5.

Được biết, chỉ tiêu vào hệ Cao đẳng của Học viện Ngân hàng là 900 nhưng trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi khối A năm 2010 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trong trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, Học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang.

Hồng Hạnh