Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ (trước đây là trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội) thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012như sau:

1. Mã trường Đại học Nội vụ Hà Nội:     DNV

 
2. Các bậc, ngành đào tạo:

 

TT

BẬC, NGÀNH

CHỈ TIÊU, MÃ NGÀNH

ĐĂNG KÝ HỌC

GHI CHÚ

HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

1. Bậc Đại học:

660

240

*Thời gian đào tạo:4 năm
*Chỉ tiêu: 900
*Khối thi: C, D1

1

Khoa học thư viện

D320202

 

2

Quản trị văn phòng

D340406

D340406D

3

Lưu trữ học

D320303

D320303D

4

Quản trị nhân lực

D340404

D340404D

2. Bậc Cao đẳng:

850

250

*Thời gian đào tạo: 3 năm
*Chỉ tiêu: 1100
*Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường.
*Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh.

Ghi chú: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng được học Liên thông lên bậc Đại học cùng ngành, hệ đào tạo.

1

Khoa học thư viện

C320202

C320202D

2

Lưu trữ học

C320303

 

3

Quản trị nhân lực

C340404

C340404D

4

Quản trị văn phòng

C340406

C340406D

5

Văn thư - Lưu trữ

6

Hành chính học

7

Hành chính văn thư

8

Quản lý văn hoá

C220342

 

9

Thư ký văn phòng

C340407

10

Dịch vụ pháp lý

C380201

C380201D

11

Tin học ứng dụng

C480202

 

 

3. Đối tượng dự thi: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

 

Ngày thi: Ngày 9,10/7/2012. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012 của Bộ GD-ĐT.

 

6. Địa điểm thi: Tại Hà Nội và Đà Nẵng theo Giấy báo dự thi

 

7. Địa điểm liên hệ:

 

Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36, Đường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (043) 7533.659 - (043) 7532.864-113;  Fax: (043) 7588.640 - (043) 7532.955.

 

Cơ sở tại Đà Nẵng:

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235-101 -  (0511) 2240 390;

 

Mọi thông tin chi tiết xem tại website: http://www.truongnoivu.edu.vn