Hà Nội:

Các trường mầm non bắt đầu tuyển sinh từ 1/7/2010

Dân trí Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về tuyển sinh vào các trường mầm non năm 2010. Theo đó, thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7/2010, các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Hà Nội: Cấm tuyệt đối các trường mầm non dạy chương trình lớp 1.
 
Sở GD-ĐT Hà Nội quy định sau khi đã nhận đủ số trẻ trên địa bàn, nếu còn chỉ tiêu các trường có thể tiếp nhận trẻ trái tuyến cho đủ chỉ tiêu được giao.

Các trường cần công bố công khai tại trường việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, quy định đối tượng học sinh (HS) đúng tuyến, trái tuyến; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ HS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại các trường.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ trước khi vào lớp 1.
 
Để tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho HS và cha mẹ HS, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Nhà trường phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhận.

Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13 (điều lệ trường mầm non), số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một cháu.

Hồng Hạnh