Yahoo! 360 sẽ không đóng cửa vào tháng 1/2008

Tin đồn đóng cửa đã làm cho nhiều người dùng của Yahoo!360 lo lắng và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng khi có người trao tài khoản Yahoo! cho bên thứ ba. Hôm nay, nhóm Yahoo! Việt Nam đã khẳng định tin đồn Yahoo! 360 đóng cửa vào tháng 1/2008 là hoàn toàn sai sự thật.

Nhóm Yahoo! Việt Nam khẳng định rằng trước khi đóng cửa Yahoo! 360, họ sẽ báo trước cho người dùng một thời gian đủ dài để chuyển đổi. Quá trình chuyển đổi sang trang mới (nhưng không phải Mash) cũng sẽ giữ lại toàn bộ dữ liệu hiện có trên trang 360 của bạn.

Theo Yahoo! Việt Nam: Trong những thư gửi về cho Yahoo! gần đây, không ít bạn đề cập đến thông tin liệu Yahoo!360 có đóng vào tháng 1/2008 hay không. Chúng tôi xin được khẳng định là không hề có thông tin đó và như đã nói trước đây, trước khi chuyển dời sang 1 trang mới, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các bạn 1 khoảng thời gian đủ để các bạn chuẩn bị.

 

  ... Cấu trúc nền mới có tính năng blog và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp để mọi người chuyển nội dung blog hiện tại sang nền mới.

 

Theo Thông tin công nghệ