Tạo file help nhanh chóng với Power CHM 5.5

Dân trí Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file help hay đi cùng các phần mềm, được làm như thế nào chưa? Có rất nhiều phần mềm để tạo ra file help như : Help WorkShop (của Microsoft), Fast- Help (của DevHost)… Với phần mềm Power CHM thì việc tạo file help của bạn trở lên vô cùng đơn giản.

Nguyên tắc tạo file help của chương trình là gộp các file dưới dạng *.html, *.htm, *.mht và đây chính là các dạng file mà bạn có thể dàng khởi tạo từ Word , FrontPage hay Dreamweaver.

 

Như vậy bạn chỉ cần soạn sẵn các file chứa nội dung cần đưa vào file help. Sau khi bạn soạn xong bạn click vào biểu tưởng Add Title để thêm vào 1 file hoặc biểu tượng Add File để thêm vào một tiêu đề cho một mục.

 

Ví dụ : Mở chương trình Power CHM và tạo một dự án mới. Sau đó :

+ Tạo một tiêu đề là Dan Tri

+ Vào trang web:  www.dantri.com.vn

+ Click vào File à Save as.. à Chọn Web Archive, single file (*.mht) ( trong mục Save as type). à Click Save.

+ Click vào biểu tượng thêm file.

+ Chọn file “Dan Tri - Dantri_com_vn .mht” vừa save.

Khi đó được kết quả như sau (hình 1)

 

Hình 1
 

Bây giờ muốn hoàn thành dự án vừa tạo thành file help, tôi làm các bước sau :

+ Điền đầy đủ thông tin vào mục: CHM File Name, Title, Save Path

 

Chú ý : bạn có thể chọn save file vừa khởi tạo vào một thư mục bất kì trên ổ cứng.

+ Click vào biểu tượng Save the current Project and Create a CHM file, lúc này sẽ hiện ra một cửa sổ như hình 2 :

 

Hình 2
 

Nếu không muốn thay đổi điều gì click “Compile” và chương trình sẽ khởi tạo file dantri.chm (file help).

 

Và cuối cùng là kết quả khi chạy file help “dantri.htm” (hình 3)

 

Hình 3
 

Dựa vào ví dụ trên các bạn có thể tự tạo cho mình những file help đơn giản và hiệu quả.

 

Quốc Trung