MISA ra bản cập nhật phần mềm Kế toán Mimosa

Dân trí Mới đây, công ty CP MISA, một trong những nhà cung cấp phần mềm kế toán HCSN lớn nhất trong nước đã cho ra mắt phiên bản mới MISA Mimosa.NET 2012, cập nhật kịp thời các quy định mới trong thông tư 185/2010/TT-BTC và Nghị định 51 áp dụng từ 1/1/2011.


Bắt đầu từ 01/01/2011, chế độ kế toán dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có nhiều thay đổi theo các quy định mới trong Thông tư 185/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và việc quản lý hóa đơn tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu cũng có nhiều thay đổi theo Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Với các đơn vị sử dụng phần mềm kế toán sẽ phải ngay lập tức cập nhật phần mềm đã cập nhật chế độ mới để có thể bắt đầu năm tài chính 2011.

Theo đó, MISA Mimosa.NET 2012 có những cải tiến đáng kể bao gồm: bổ sung hướng dẫn hạch toán, sửa đổi và bổ sung tài khoản, xóa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán, sửa đổi thông tin và bổ sung các chứng từ trong hệ thống các chứng từ kế toán, và bổ sung, sửa đổi một số mẫu sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính...

Đối với các đơn vị HCSN có thu, phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 cũng hỗ trợ các đơn vị tự tạo và in hoá đơn theo Nghị định 51 dưới cả 3 hình thức: hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in và hoá đơn điện tử. Phần mềm còn có khả năng tự động cảnh báo hoá đơn đã được in hay chưa, giúp các đơn vị tránh được những sai sót trong quá trình in hoá đơn.

Ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính đã đánh giá cao tính hiệu quả của các phần mềm kế toán đối với công tác kế toán tại các đơn vị HCSN: “Các phần mềm kế toán giúp cụ thể hóa các quy định, chính sách, chế độ kế toán cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và giúp các đơn vị triển khai được thuận lợi, giúp đưa các chế độ kế toán đi vào thực tiễn một cách sát thực và kịp thời”.
Giao diện phần mềm làm việc của Mimosa.NET 2012.
MISA Mimosa.NET 2012 gồm 10 phân hệ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư - Hàng hoá - Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Bán hàng, Mua hàng, Thuế, Sổ. Phần mềm có giao diện hoàn toàn bằng hình ảnh, quy trình dễ hiểu.
Ngay sau khi phát hành, MISA Mimosa.NET 2012 sẽ được cập nhật cho hơn 20.000 đơn vị HCSN đang sử dụng các phiên bản phần mềm kế toán trước đây của MISA, đảm bảo không  gây gián đoạn trong công tác.
Thu Hòa