Thứ hai, 14/02/2011 - 08:37

Từ 31/12/2011:

Các nhà thuốc không đạt GPP ở 4 TP lớn sẽ phải đóng cửa

Dân trí Quy định mới nhất của Bộ Y tế đối với các nhà thuốc thuộc 4 thành phố lớn Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ là các nhà thuốc nào không đạt tiêu chuẩn GPP trong năm nay chỉ được hoạt động đến hết 31/12/2011.

“Từ tháng 2/2011, các nhà thuốc không đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) chỉ được bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn và chỉ hoạt động đến hết 31/12/2011. Riêng nhà thuốc thuộc bệnh viện, nhà thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc có bán lẻ thuốc gây nghiện và nhà thuốc tại các phường thuộc 4 TP là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ buộc phải đạt GPP”.  

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế), Hà Nội có 2.000 nhà thuốc và TPHCM có gần 4.000 nhà thuốc. Đây là 2 thành phố có số lượng nhà thuốc lớn nhất nước.

Các nhà thuốc đạt GPP được bán lẻ thuốc thành phẩm, pha chế thuốc theo đơn, còn lại các nhà thuốc chưa đạt GPP chỉ được bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn. Giấy chứng nhận đạt GPP có thời hạn 3 năm (trường hợp các giấy chứng nhận trước đây có thời hạn 2 năm thì được tiếp tục gia hạn hoạt động thêm một năm).

Yêu cầu đối với Nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải có diện tích tối thiểu từ 10m2 trở lên, có địa điểm cố định, đảm bảo điều kiện về môi trường (cách xa nguồn ô nhiễm, có nơi rửa tay cho người bán lẻ và người mua thuốc), đảm bảo có đầy đủ thiết bị bảo quản thuốc...

T.H