Thứ bảy, 22/09/2012 - 08:30

Gia Lai:

Cách chức Phó Chủ tịch huyện tham ô tiền dự án

Dân trí Ngày 21/9, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - vừa ký quyết định cách chức ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, vì có hành vi tham ô.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đang xem xét ra văn bản gửi sang cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai để đơn vị này quyết định hình thức kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Đình Sơn.

Trước đó, vào năm 2007, tổ chức phi Chính phủ Action Aid có văn bản thỏa thuận chọn huyện Mang Yang làm địa bàn chính để thực hiện dự án “hỗ trợ phát triển nông thôn” (gọi tắt là AAV). Sau đó, UBND huyện Mang Yang đã thành lập Ban Quản lý dự án do ông Nguyễn Đình Sơn làm Trưởng ban và tuyển cán bộ hợp đồng chuyên môn về làm việc.

Theo quy định của nhà tài trợ Action Aid thì dự án “chỉ được chi bằng tiền mặt với các khoản chi từ 5.000.000 đồng trở xuống”. Tuy nhiên, từ năm 2007-2010, Ban quản lý dự án đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Các thông tin về tài chính không được công khai đến người dân, vi phạm nguyên tắc chi tiêu tài chính. Từ năm 2007-2009, phần lớn các khoản chi đều được Ban quản lý dự án thực hiện bằng tiền mặt (trừ tiền lương, tiền điện, tiền điện thoại).

Đặc biệt là việc Ban quản lý dự án không tuân thủ nguyên tắc tài chính của dự án, hợp lý hóa nhiều chứng từ thanh toán, chi tiêu sai quy định pháp luật nhằm chi và rút tiền mặt thuận lợi, tránh sự kiểm soát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, Ban quản lý này không thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện như quy định tại Điều 2, Quyết định số 105 ngày 5/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang; mà chủ động mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Mang Yang.

Trưởng Ban quản lý dự án còn ký khống vào séc, trong đó có rất nhiều séc có giá trị lớn, vượt quá hàng chục lần so với quy định của nhà tài trợ như: Séc rút ngân hàng tiền mặt gần 293 triệu đồng vào ngày 29/9/2008; ngày 13/11/2008 rút 276 triệu đồng… Toàn bộ số tiền này, Ban Quản lý dự án hợp thức hóa bằng những chứng từ chi ngân hàng cho các đối tác. Việc hợp thức hóa chứng từ này đã tạo điều kiện cho nhiều khoản chi sai, thanh toán khống.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 1,48 tỷ đồng. Trong đó, quyết toán khống hơn 1,1 tỷ đồng để rút tiền chi tiêu; chi không đúng quy định của nhà tài trợ là 219 triệu đồng…

Sau khi sự việc bị phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Sơn.

Thiên Thư