Những chiếc xe mô-tô “khủng”

Dân trí Chiếc thì có hình dáng như ô tô, chiếc to lớn gấp 5 lần mô-tô bình thường, chiếc lại kéo theo cả căn nhà di động... 

Bảo Linh

Theo Yurock