Những biển số xe “độc” nhất Việt Nam

Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.

 
 Số xe hay số nhà?
Số xe hay số nhà?
 
BKS cho xe hay cho người?
BKS cho xe hay cho người?

Xe không đèo con gái!
Xe không đèo con gái!

Biển không có số, chỉ toàn lời khuyên.
Biển không có số, chỉ toàn lời khuyên

Biển song sinh?
Biển song sinh?

Biển giấy
Biển giấy

Phép cộng thú vị trên biển số
Phép cộng thú vị trên biển số

Biển độc?
Biển "độc"?

Biển nào mới đúng?
Biển nào mới đúng?

Xe tàn tạ, biển siêu đẹp
Xe tàn tạ, biển siêu đẹp

Biển đẹp cho xe đạp
Biển đẹp cho xe đạp

Biển thông báo... tìm biển
Biển thông báo... tìm biển

Biển kiểm soát tự chế.
Biển kiểm soát tự chế
 
Theo Hoàng Cường
Đất Việt