Lái xe tải - Công việc không dễ dàng

Dân trí Điều khiển một chiếc xe tải, với đặc tính cồng kềnh và nặng nề, theo đúng ý mình là việc không dễ dàng và đòi hỏi sự khéo léo của tài xế. Tuy nhiên, đôi khi sự khéo léo của người cầm lái cũng chưa đủ...
 >> Những màn điều khiển xe tải tài tình

Clip dưới đây sẽ cho thấy điều khiển xe tải là việc không hề dễ dàng, đặc biệt là khi xe còn chở quá khổ, quá tải:

Lái xe tải - Công việc không dễ dàng

T.Thủy
Theo HP