Bộ GTVT trang bị 67 cân lưu động để “siết” tải trọng xe

Dân trí Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt Đề án tổng thể kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ. Theo đó, Bộ này xây dựng 11 trạm cân và 67 cân lưu động được trang bị để phục vụ cho việc “siết” tải trọng xe.

Đề án đưa ra các giải pháp tổng thể kiểm soát tải trọng xe như tăng cường công tác quản lý nhà nước về tải trọng xe trên đường bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép; phân bổ hợp lý tỷ trọng đảm nhận giữa các phương thức vận tải để giảm tải cho đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện và của cầu, đường bộ; phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm soát tải trọng xe.
 
Ảnh: Tùng Nguyên
Ảnh: Tùng Nguyên

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô và trách nhiệm của chủ hàng, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tổ chức trực tiếp quản lý khu vực đầu nguồn hàng và các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa trên xe ô tô, trình Bộ GTVT trong quý III/2013.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lập dự án đầu tư xây dựng 11 Trạm kiểm tra tải trọng xe và trang bị 67 bộ cân lưu động từ nay đến 2015 để tổ chức thực hiện; xây dựng Quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định; tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra của Bộ GTVT”; chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN và các cơ quan liên quan nghiên cứu ứng dụng KHCN trong công tác kiểm soát tải trọng xe...

Quỳnh Anh