Lịch cắt điện từ 21-27/4 tại TPHCM

Dân trí Thứ Tư ngày 21/04/4010:

*  ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: E29C, T29E, T29G một phần xã Hưng Long, Đa Phước, Quy Đức, Tân Nhật, Tân Kiên, Thị Trấn Tân Túc - huyện Bình Chánh

 

*  ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ (Quận 6, Quận Bình Tân):

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: C19L một phần phường 9, 10, 11, 12 - Quận 6

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: W19H, W19N, W19O một phần phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông - Quận Bình Tân

 

*  ĐIỆN LỰC CẦN GIỜ (Huyện Cần Giờ):

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: I19B một phần xã An Thới Đông, toàn bộ xã Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ

 

*  ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN (Quận 5, Quận 8):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: C1DF, Q19B, F1CH một phần phường 1, 2, 3, 13, 14, 15 - Quận 5

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: T19F một phần phường 11, 12 - Quận 8

 

*  ĐIỆN LỰC CỦ CHI (Huyện Củ Chi):

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: K19B, V19H một phần xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phước Vĩnh An, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông - huyện Củ Chi

 

   - Từ 13g00 đến 17g00: K19E một phần xã Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông, Trung An, Hòa Phú, Bình Mỹ - huyện Củ Chi

 

*  ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (Quận Bình Thạnh, Quận Phú  Nhuận):

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B19P, E19I, E19N một phần phường 2, 3, 6, 7, 14, 15, 24, 26 - Quận Bình Thạnh và một phần phường 2, 3, 5, 7, 9 - Quận Phú Nhuận

 

Cắt điện chuyển tải:

 

   - Từ 00g00 đến 00g30 và Từ 13g30 đến 14g00: E19I, E19N một phần phường 1, 3, 7, 14 - Quận Bình Thạnh

 

   - Từ 07g30 đến 08g00 và Từ 13g00 đến 13g30: J19C một phần phường 13 - Quận Bình Thạnh

 

*  ĐIỆN LỰC GÒ VẤP (Quận Gò  Vấp):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: J19C một phần phường 5, 6, 7, 17 - Quận Gò Vấp

 

*  ĐIỆN LỰC HÓC MÔN (Quận 12, Huyện Hóc Môn):

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: N19O, N19D, N19E một phần phường Thới An, Hiệp Thành - Quận 12 và một phần xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn

 

   - Từ 12g00 đến 17g00: N19F, B29F, B29H một phần phường Tân Thới Nhất - Quận 12

 

*  ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ (Quận 10, Quận 11):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: R19F một phần phường 14, 15 - Quận 10 và một phần phường 15 - Quận 11

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: R19I, R19K, Q29D một phần phường 11, 13, 14, 15 - Quận 11 và một phần phường 10 – Quận 10

 

*  ĐIỆN LỰC SÀI GÒN (Quận 1, Quận 3):

 

   - Từ 08g30 đến 13g30: R29E một phần phường Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình – Quận 1

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: Q29D một phần phường 1, 3, 4, 6 – Quận 3

  

*  ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH (Quận Tân Bình):

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G19K một phần phường 4, 12, 13, 15 - Quận Tân Bình

 

*  ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ (Quận Tân Phú):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: G19A, W19K một phần phường Tân Quý, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân, Sơn Kỳ - Quận Tân Phú

 

*  ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN (Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè):

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: I29D, I29F Nhà Máy Thép Nhà Bè, một phần phường Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Thuận Tây - Quận 7

 

*  ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC (Quận Thủ  Đức):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: A19D, A19F, N29E, N29G một phần phường Trường Thọ, Bình Thọ, Linh Trung, Linh Xuân, Linh Tây, Bình Chiểu - Quận Thủ Đức

 

*  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9):

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F29E, A19G một phần phường Hiệp Phú, Phú Hữu, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B - Quận 9

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F29A, U19B, U19C, U19D, U19F một phần phường An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi, An Khánh, Bình Khánh, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Bình An - Quận 2 

 

Thứ Năm ngày 22/04/2010:

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: B29D, B29K, J29B, J29G, T19E một phần xã Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Nhật, Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ (Quận 6, Quận Bình Tân) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G29A một phần phường Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân

 

   *  ĐIỆN LỰC CẦN GIỜ (Huyện Cần Giờ) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: I19A một phần xã An Thới Đông, toàn bộ xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ

 

   *  ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN (Quận 5, Quận 8) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: C1DT, C1DJ, D19E, Q19N, Q19B một phần phường 1, 2, 12, 15 - Quận 5

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: T19J, T19G một phần phường 13, 14, 15, 16 - Quận 8

 

   *  ĐIỆN LỰC CỦ CHI (Huyện Củ  Chi) :

 

   - Từ 08g00 đến 12g00: V19O một phần xã Tân An Hội, Trung Lập Hạ, Phước Thạnh, toàn bộ xã Phước Hiệp, Thái Mỹ - huyện Củ Chi

 

   - Từ 12g00 đến 17g00: V19J một phần xã Tân An Hội, Tân Thông Hội, Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Thị Trấn - huyện Củ chi

 

   *  ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận) :

 

   - Từ 08g30 đến 13g30: B1GD một phần phường 10, 14 - Quận Phú Nhuận

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B19J, B1GB, D29B một phần phường 3, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 26 - Quận Bình Thạnh và một phần phường 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 15 - Quận Phú Nhuận

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 00g30 và Từ 13g30 đến 14g00: B1GB, D29B một phần phường 7, 11, 12, 14, 24 - Quận Bình Thạnh và một phần phường 9, 15 - Quận Phú Nhuận

 

   *  ĐIỆN LỰC GÒ VẤP (Quận Gò  Vấp) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: B19M, M29D một phần phường 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17 - Quận Gò Vấp

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B1ID một phần phường 3, 4 - Quận Gò Vấp

 

   *  ĐIỆN LỰC HÓC MÔN (Quận 12, Huyện Hóc Môn) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: N19H, N19J, N19G một phần phường Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp - Quận 12 và một phần xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn

 

   *  ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ  (Quận 10, Quận 11) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: C19B một phần phường 2, 8, 9, 10, 12 - Quận 11

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: C19A, Q29N một phần phường 14, 15 - Quận 10 và một phần phường 2, 8, 12, 16 - Quận 11

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 09g00 đến 10g00 và Từ 13g00 đến 14g00: Q29N một phần phường 14, 15 - Quận 10

 

   *  ĐIỆN LỰC SÀI GÒN (Quận 1, Quận 3) :

 

  - Từ 08g00 đến 13g00: Q29A, L29I một phần phường Cầu Ông Lãnh – Quận 1 và một phần phường 9, 12, 14 – Quận 3

 

  - Từ 08g30 đến 13g30: E1AI một phần phường Tân Định – Quận 1

 

  - Từ 09g00 đến 14g00: E1AN một phần phường Bến Nghé - Quận 1

 

Cắt điện chuyển tải:

    -  Từ 01g00 đến 03g00 và  Từ 13g00 đến 15g00: Q29A, E1AN một phần phường Bến Nghé – Quận 1 và một phần phường 6, 9, 12, 13, 14 – Quận 3

 

    -  Từ 08g00 đến 08g30 và  Từ 13g00 đến 15g00: E1AI một phần phường Tân Định – Quận 1 và một phần phường 6, 8 – Quận 3

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH (Quận Tân Bình) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G19L, Q29N một phần phường 4, 6, 12, 13 - Quận Tân Bình

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ (Quận Tân Phú) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G19M, G19N một phần phường Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thành, Phú Trung, Tân Thới Hòa, Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN (Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà  Bè) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: A29A, I29A một phần phường Bình Thuận, Tân Phú - Quận 7

 

   - Từ 08g30 đến 13g30: X19A, X19E một phần xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC (Quận Thủ  Đức) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: A19J, K29B, K29D một phần phường Bình Chiểu, Tam Bình, Hiệp Bình Phước, Linh Trung, Linh Tây, Trường Thọ, Linh Đông - Quận Thủ Đức

 

   - Từ 11g00 đến 16g00: S19C một phần phường Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Trung - Quận Thủ Đức

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: P29A, P29C, P29D, P29E, F29C, F29B một phần phường Phước Bình, Phú Hữu, Tân Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, Phước Long B - Quận 9 

 

 Thứ Bảy ngày 24/04/2010:

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: E29A, E29D, T19A một phần Chợ đầu mối Bình Điền, một phần xã An Phú Tây, Bình Chánh, Tân Quý Tây, Tân Kiên, Bình Hưng, Phong Phú, Thị Trấn Tân Túc - huyện Bình Chánh

 

   *  ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN (Quận 5, Quận 8) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: D19D một phần phường 4, 9 - Quận 5

 

   *  ĐIỆN LỰC SÀI GÒN (Quận 1, Quận 3) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: E1BM, F1C2 một phần phường Bến Nghé, Cầu Kho – Quận 1

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9) :

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 22g00 đến 23g30: F29B, U19D một phần phường An Phú - Quận 2 và một phần phường Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B - Quận 9

 

   - Từ 23g00 đến 24g00: U19A một phần phường Bình An, Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Phú - Quận 2 

 

Chủ Nhật ngày 25/04/2010 :

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC (Quận Thủ  Đức) :

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 02g00: K29A, K29B, K29C, K29D, K29E, K29F Khu chế xuất Linh Trung 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu, một phần phường Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu, Tam Bình, Linh Trung - Quận Thủ Đức

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: U19B, U19E, U19F một phần phường Bình Trưng Tây, An Khánh, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi  - Quận 2

 

   - Từ 12g00 đến 17g00: U19A, U19C một phần phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Phú, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình An - Quận 2

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 00g30  và Từ 23g00 đến 23g30: U19B một phần phường Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2

 

   - Từ 00g30 đến 01g00: U19D một phần phường Bình An - Quận 2

 

   - Từ 01g00 đến 01g30: U19C một phần phường Thảo Điền, An Phú, Bình An - Quận  2

 

   - Từ 01g30 đến 02g00 và Từ 17g00 đến 17g30: U19F một phần phường Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thủ Thiêm - Quận 2

 

   - Từ 12g00 đến 13g00: U19E một phần phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2

 

   - Từ 17g00 đến 17g30 và Từ 23g00 đến 23g30: U19D một phần phường An Phú - Quận 2 và một phần phường Phước Long A - Quận 9

 

   - Từ 23g00 đến 23g30: U19F một phần phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 

 

Thứ  Hai ngày 26/04/2010 :

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) :

 

   -Từ  08g00 đến 13g00:  J29F, T19C, T19G, T29F Khu dân cư Conic và Intresco, một phần xã Bình Hưng, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Tân Kiên - huyện Bình Chánh

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ (Quận 6, Quận Bình Tân) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: C19H, P19C, P19J, T19G một phần phường 5, 6, 9, 10, 11, 12 - Quận 6 và một phần phường An Lạc, An Lạc A, Tân Tạo A - Quận Bình Tân

 

   *  ĐIỆN LỰC CẦN GIỜ (Huyện Cần Giờ) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: C29C một phần xã Long Hòa - huyện Cần Giờ

 

   *  ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN (Quận 5, Quận 8) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: F1CQ, D1LG một phần phường 5, 6 - Quận 5

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: T19G, T19H, T19A, T19J một phần phường 6, 7, 13, 14, 15, 16 - Quận 8

 

   *  ĐIỆN LỰC CỦ CHI (Huyện Củ Chi) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: H29E một phần xã Tân Thạnh Đông, Hòa Phú, Bình Mỹ - huyện Củ Chi

 

   - Từ 13g00 đến 17g00: K19C một phần xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi

 

   *  ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: E19J, E19K, E19M, R29F một phần phường 17, 19, 21, 22 - Quận Bình Thạnh

 

   *  ĐIỆN LỰC GÒ VẤP (Quận Gò  Vấp) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: M29F một phần phường 12, 14 - Quận Gò Vấp

 

   *  ĐIỆN LỰC HÓC MÔN (Quận 12, Huyện Hóc Môn) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: B29C, B29F, B29H, N19B một phần xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn và một phần phường Tân Thới Nhất - Quận 12

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: N19C một phần phường Tân Thới Nhất - Quận 12

 

   - Từ 13g00 đến 16g00: N19C một phần phường Tân Thới Nhất - Quận 12

 

   *  ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ  (Quận 10, Quận 11) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: C1ED, R19A một phần phường 6, 7 - Quận 10 và một phần phường 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 - Quận 11

 

   *  ĐIỆN LỰC SÀI GÒN (Quận 1, Quận 3) :

 

   - Từ 08g30 đến 13g30: L29F một phần phường 5, 6 – Quận 3

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: E19C, E1AP, E1AG, L29D, S29E một phần phường ĐaKao – Quận 1 và một phần phường 6 – Quận 3

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH (Quận Tân Bình) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: Q29O một phần phường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 - Quận Tân Bình

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ (Quận Tân Phú) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: R19A một phần phường Tân Thới Hòa, Phú Trung - Quận Tân Phú

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G19H một phần phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Tân Thành - Quận Tân Phú

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN (Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà  Bè) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F1DA một phần phường 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 - Quận 4

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC (Quận Thủ  Đức) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: J19D, J19G, J1KC, K29D một phần phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông, Linh Tây, Bình Chiểu, Tam Phú, Tam Bình - Quận Thủ Đức

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 02g00: K29A, K29B, K29C, K29D, K29E, K29F Khu chế xuất Linh Trung 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu, một phần phường Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu, Tam Bình, Linh Trung - Quận Thủ Đức

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F29C, F29D, P29A, P29E, A19C một phần phường Tân Phú, Long Bình, Long T'hạnh Mỹ, Phú Hữu, Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Long Trường Trường Thạnh, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B - Quận 9

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 00g50: U19A một phần phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Phú, Bình An - Quận 2

 

   - Từ 01g00 đến 01g30: F29B một phần phường Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B - Quận 9

 

   - Từ 01g00 đến 01g50 và Từ 02g00 đến 02g30: U19C một phần phường Thảo Điền, An Phú, Bình An - Quận  2 

 

Thứ  Ba ngày 27/04/2010 :

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: J29D, J29E, F19A một phần xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng, Bình Lợi, Tân Nhật - huyện Bình Chánh

 

   *  ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ (Quận 6, Quận Bình Tân) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: P19I một phần phường 3, 4, 7, 8 - Quận 6

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B29I, P19A, P19B một phần phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A, Tân Tạo - Quận Bình Tân

 

   *  ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN (Quận 5, Quận 8) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F1CG một phần phường 1 - Quận 5

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F19A, F19M, F19G, T19J một phần phường 1, 2, 3, 4, 14 - Quận 8

 

   *  ĐIỆN LỰC CỦ CHI (Huyện Củ  Chi) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: V19B, V19I một phần xã Phước Vĩnh An, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội - huyện Củ Chi

 

   *  ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B19C một phần phường 3, 4, 5, 8, 9, 10 - Quận Phú Nhuận

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: B1HB, E19B, E19L một phần phường 11, 12, 17, 21, 22, 24, 25, 26 - Quận Bình Thạnh

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 00g30 và Từ 13g30 đến 14g00: B1HB một phần phường 7, 11, 12, 14, 24 - Quận Bình Thạnh

 

   *  ĐIỆN LỰC GÒ VẤP (Quận Gò  Vấp) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: M29E một phần phường 11, 13, 15, 16 - Quận Gò Vấp

 

   *  ĐIỆN LỰC HÓC MÔN (Quận 12, Huyện Hóc Môn) :

 

   - Từ 07g00 đến 12g00: B29L, N19B, N19J, N19G, N19H một phần phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 và một phần xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Trung Chánh - huyện Hóc Môn

 

   - Từ 12g00 đến 17g00: Z19A, N19I một phần phường An Phú Đông, Thạnh Lộc - Quận 12

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 12g00 đến 12g30 và Từ 16g30 đến 17g00: Z19A một phần phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân - Quận 12 và một phần xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn

 

   *  ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ  (Quận 10, Quận 11) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: R19B một phần phường 5, 11, 13, 14 - Quận 11

 

   - Từ 10g00 đến 15g00: D19B một phần phường 10, 11, 12 - Quận 10

 

Cắt điện chuyển tải:

   - Từ 00g00 đến 01g00: R19B một phần phường 5, 8, 9, 10, 11, 14 - Quận 11

 

   *  ĐIỆN LỰC SÀI GÒN (Quận 1, Quận 3) :

 

  - Từ 08g30 đến 13g30: Q19M một phần phường Bến Thành, Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình – Quận 1

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: Q19M một phần phường ĐaKao – Quận 1

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH (Quận Tân Bình) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: G19J, B19C một phần phường 2, 11, 12 - Quận Tân Bình

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ (Quận Tân Phú) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: W19F một phần phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Quý - Quận Tân Phú

 

   *  ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN (Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà  Bè) :

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: I29I, I29H một phần phường 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 - Quận 4

 

   - Từ 09g00 đến 14g00: I29A, I29B, I29E Nhà Máy Thép Tân Thuận, một phần phường Bình Thuận, Phú Thuận, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Phú - Quận 7

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC (Quận Thủ  Đức) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: A19I, J19B, J19F, N29B, S19A, S19B một phần phường Linh Trung, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu, Tam Bình, Trường Thọ - Quận Thủ Đức

 

   *  ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM (Quận 2, Quận 9) :

 

   - Từ 08g00 đến 13g00: F29A, F29B, U19A, P29B, P29C một phần phường An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông - Quận 2 và một phần phường Phú Hữu, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A- Quận 9

 

   - Từ 08g30 đến 13g30: A19B một phần phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B - Quận 9