Tại sao tất cả các cơn bão đều quay ngược chiều kim đồng hồ?

Dân trí Tất cả các cơn bão nhiệt đới đi vào lục địa Bắc Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào ở bán cầu bắc đều quay ngược chiều kim đồng hồ. Nguyên nhân là do hiệu ứng Coriolis.