Thêm chính sách cho giáo viên vùng Tây Nguyên

Dân trí Giáo viên dạy nghề thường xuyên xuống thôn, buôn dạy nghề được hưởng phụ cấp lưu động như giáo viên thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Quyết định 1951/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên (gọi tắt là vùng Tây Nguyên) giai đoạn 2011 - 2015.

Cũng theo Quyết định này, đối tượng giáo viên (GV) dạy nghề cho học sinh, sinh viên học nghề nội trú được hưởng chính sách như nhà giáo dạy ở trường chuyên biệt; đối tượng GV ở các cơ sở dạy nghề vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Ngoài ra thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích nhà giáo dạy học ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập.

Song hành trong vấn đề bổ sung chính sách cho GV, Chính phủ cũng giao chỉ tiêu cụ thể ở các cấp học ở vùng Tây Nguyên. Theo đó, đối với giáo dục mầm non đến năm 2015 huy động từ 12-15% số trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ; từ 75-80% số trẻ 3-5 tuổi học mẫu giáo, trong đó trên 98% trẻ 5 tuổi học mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1; Tất cả các tỉnh trong vùng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Đối với giáo dục phổ thông thì đến năm 2015 tỷ lệ HS đạt độ tuổi đến trường đạt 98-99% ở bậc tiểu học, 87-90% ở THCS và 60% đối với THPT…

Nguyễn Hùng