Thanh tra chi nhánh Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh tại Nghệ An

Dân trí Vừa qua, Sở GD-ĐT Nghệ An đã thanh tra chi nhánh Trường Trung cấp Y - dược Bắc Ninh tại Nghệ An.

Qua thanh tra, Sở GD-ĐT Nghệ An phát hiện nhiều sai phạm tại đây.

Trường không có trụ sở chính vẫn mở chi nhánh
 
Cụ thể, Cơ sở chính tại Bắc Ninh: Theo biên bản xác minh của tổ công tác làm việc tại Bắc Ninh ngày 11/4/2013 thì hiện toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh (cơ sở chính) đang thuê mượn của Trường Trung cấp Y dược Thăng Long - Hợp đồng thuê quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng số 21/HĐTĐ ngày 20/2/2012) với diện tích 8.000m2. Như vậy từ năm 2009 đến nay Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh chưa xây dựng cơ sở vật chất.

Trong khi đó, tại chi nhánh Nghệ An thì Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh đang thuê địa điểm, cơ sở vật chất của Trường CĐ Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có một số phòng học lý thuyết, thực hành và chỉ có 11 giáo viên cơ hữu và 3 nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên, sau đó có đến 10 công văn liên quan đến việc thành lập chi nhánh tại Nghệ An và hai quyết định thu hồi việc thành lập chi nhánh. Sau khi rà soát và đối chiếu với rất nhiều công văn, quyết định Thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Bắc Ninh chưa có quyết định thành lập Chi nhánh của Trường Trung cấp Y dược tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định đến thời điểm thanh tra thì Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh (cơ sở chính) vẫn chưa có trụ sở chính mà chỉ thuê mượn. Mặc dầu không có trụ sở nhưng Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh vẫn làm tờ trình và xin được mở chi nhánh tại TP Vinh Nghệ An. Sau gần 4 năm tuyển sinh, đào tạo tại ở chi nhánh Nghệ An nhưng phía Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh vẫn chưa được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp quyết định mở chi nhánh tại Nghệ An.

Dừng tuyển sinh năm 2013

Mặc dầu, toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh (cơ sở chính) đang thuê mượn, nhưng hàng năm trường này vẫn được Bộ GD-ĐT giao hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh, cụ thể năm 2011 giao 1.200 chỉ tiêu; năm 2012 giao 1.800 chỉ tiêu; 2013 giao 1.800 chỉ tiêu. Như vậy, theo Thông tư 57/2011/TT-BGD&ĐT ngày 2/12/2011 của Bộ GD-ĐT thì Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh đã “bỏ qua” tiêu chí 2 để xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.
 
Dừng tuyển sinh tại Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh chi nhánh Nghệ An
Công văn của Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu Chi nhánh Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh không được tuyển sinh năm 2013.

Công văn số 1273/SGD&ĐT - GDCN ngày 12/7/2013 của Sở GD-ĐT Nghệ An về việc trả lời Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh - chi nhánh Nghệ An yêu cầu:

Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh - chi nhánh Nghệ An thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết luận thanh tra chuyên ngành số 970/SGD&ĐT-TTr ngày 28/5/2013 của GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An về việc hoạt động tại Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh - Chi nhánh Nghệ An. Trong đó: thực hiện ngay việc dừng tuyển sinh đào tạo các ngành trung cấp Y - Dược kể từ ngày 01/06/2013 tại chi nhánh Nghệ An .

Cũng tại Công văn này, Sở GD-ĐT yêu cầu Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh thực hiện cam kết đầu tư xây dựng chi nhánh Nghệ An theo Công văn số 202/CK-TCYD ngày 20/6/2013. Khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, thì Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ xem xét và tham mưu cho UBND tỉnh cho phép trường tiếp tục tuyển sinh đào tạo.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng để nghị với UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở và các ngành liên quan về việc xử lý nghiêm các vi phạm tại chi nhánh Nghệ An của Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh.
 
Được biết, sau khi Sở GD-ĐT Nghệ An kiểm tra và đưa ra những thiếu sót của nhà trường tại chi nhánh Nghệ An, Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh đã thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Nghệ An. Ngày 12/8/2013, Sở GD-ĐT Nghệ An có Công văn số 1449/SGDĐT - GDCN về việc cho phép tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2013 - 2014 tại Trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh - chi nhánh Nghệ An với chỉ tiêu là 120 (bao gồm cả ba ngành: Y sỹ; Điều dưỡng; Dược sỹ).

Nguyễn Phê