Đà Nẵng:

Sau phúc khảo, 6 thí sinh từ trượt thành đỗ tốt nghiệp THPT

Dân trí Phòng Công nghệ thông tin - Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, trực thuộc Sở GD- ĐT TP Đà Nẵng cho biết có 20 thí sinh đã được thay đổi điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Cụ thể, sau khi được chấm phúc khảo bài thi, có 6 thí sinh đã thay đổi được kết quả thi hỏng thành đỗ và 14 thí sinh thay đổi được kết quả xếp loại tốt nghiệp. Đặc biệt, có 2 thí sinh từ xếp loại tốt nghiệp trung bình thay đổi kết quả xếp loại tốt nghiệp thành loại giỏi, 4 thí sinh thay đổi kết quả từ loại khá thành giỏi và 8 thí sinh thay đổi kết quả tốt nghiệp từ trung bình thành khá.

Được biết, tại Đà Nẵng có tổng số 284 thí sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 2010.

Khánh Hiền