Quảng Bình: Hỗ trợ gần 300 tấn gạo cho học sinh nghèo

Dân trí Chiều 10/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ gần 300 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho học sinh khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn trên địa bàn.
 >> Quảng Bình: Hỗ trợ trên 200 tấn gạo cho hơn 4,5 nghìn học sinh nghèo

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 290.340 kg gạo cho 4.839 học sinh ở 4 địa phương. Cụ thể, huyện Lệ Thủy có 5 trường với số lượng 959 học sinh được hỗ trợ 57.540 kg gạo; huyện Quảng Ninh có 5 trường với 600 học sinh được hỗ trợ 36.000 kg.

Huyện Bố Trạch có 24 trường với 1.742 học sinh được hỗ trợ 104.520 kg; huyện Minh Hóa có 15 trường với 1.538 học sinh được hỗ trợ 92.280 kg. Số gạo này được cấp theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Bình vừa phân bố gần 300 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh nghèo
Tỉnh Quảng Bình vừa phân bố gần 300 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh nghèo

UBND tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và UBND các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy tổ chức giao, nhận, hướng dẫn các trường học cấp phát gạo kịp thời và đúng đối tượng.

Trước đó, học kỳ I, năm học 2015 - 2016, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã phân bổ 212.925kg gạo hỗ trợ cho 4.644 học sinh nghèo ở 4 huyện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đặng Tài