Mời bạn đo độ thông minh qua bài trắc nghiệm sau

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây gồm các câu hỏi yêu cầu khả năng suy tính nhanh. Bạn thử làm xem đúng bao nhiêu câu nhé.
 >> Tham khảo bài thi Toán vào trường chuyên ở vương quốc Anh
 >> Trắc nghiệm: Bạn có những đặc điểm của thiên tài?

Xuân Vũ

Tổng hợp