Học viện Ngân hàng tuyển 3.350 chỉ tiêu ĐH, CĐ

Dân trí Thông tin từ Học viện Ngân hàng cho biết, tuyển sinh 2011, Học viện tuyển 3.350 chỉ tiêu, trong đó, hệ ĐH 2.300 chỉ tiêu và hệ CĐ 1.050 chỉ tiêu.

Học viện Ngân hàng tuyển thí sinh trong cả nước. Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang

Hệ cao đẳng, Học viện không tổ chức thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH khối A năm 2010 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, Học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang.

Chỉ tiêu cụ thể vào các ngành của Học viện Ngân hàng như sau:

Số

TT

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành quy ước (để làm máy tính trong tuyển sinh)

Khối thi

quy ước

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy (dự kiến)

10

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

 

 

 

 

 

Số 12 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà nội

 

 

 

 

 

ĐT: (04) 38521851

 

 

 

 

 

+ Đào tạo trình độ đại học :

 

 

 

2300

 

- Tài chính - Ngân hàng (Gồm các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh Chứng khoán, Tài chính Doanh nghiệp)

NHH

401

A

1400

 

- Kế toán (Chuyên ngành Kế Toán Doanh nghiệp)

NHH

402

A

400

 

- Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị Marketting, Quản trị DN)

NHH

403

A

150

 

- Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học quản lý Ngân hàng)

NHH

404

A

150

 

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng)

NHH

751

D1

200

 

+ Đào tạo trình độ cao đẳng :

 

 

 

1050

 

Đào tạo tại Hà nội ( TX. Sơn Tây )

 

 

 

 

 

- Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng TM, Tài chính DN)

NHH

C65

A

600

 

- Kế toán

NHH

C66

A

250

 

Đào tạo tại Phú Yên

 

 

 

 

 

- Tài chính - Ngân hàng

NHP

C65

A

200

Hồng Hạnh