Dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Thuỷ lợi từ 15-15,5 điểm

Dân trí Sáng nay, ĐH Thuỷ lợi công bố điểm thi cho thí sinh. Hiệu trưởng Nguyễn Quang Kim cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm trước. Do đó, điểm chuẩn vào trường so với năm 2008 giảm khoảng 1 điểm.

Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 là 16,5.
 
Theo ông Kim, dựa trên phổ điểm của thí sinh thì dự kiến điểm chuẩn vào trường ĐH Thuỷ lợi năm 2009 là 15-15,5 điểm. Thủ khoa của trường năm nay có 2 thí sinh cùng đạt 26,5 điểm. 

Còn ĐH Thăng Long, theo  ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng trường cho biết, điểm thi vào trường năm nay không cao bằng năm trước. Thủ khoa đạt 23,5 điểm (đã cộng điểm ưu tiên). Dự kiến điểm nguyện vọng 1 cao hơn điểm sàn của Bộ khoảng 1 điểm. Theo ông Phú, mặc dù trường đã chấm xong nhưng đang chờ Bộ duyệt thì mới công bố điểm thi cho thí sinh được.

Theo thống kê của ĐH Thăng Long, trong số gần 2.000 thí sinh dự thi vào trường chỉ có 216 em đạt 15 điểm trở lên. Dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 khoảng 200-300 thí sinh vào trường bằng điểm sàn của Bộ. Theo đó, trường dành khoảng 1.600 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2, điểm nguyện vọng 2 sẽ cao hơn nguyện vọng 1 khoảng 1-2 điểm.

Hồng Hạnh