Dự kiến điểm chuẩn Khoa Kinh tế ĐHQG TPHCM

Dân trí Hôm nay, Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM đã có dự kiến điểm chuẩn hai khối A, D cho 9 ngành đào tạo. Đây có thể sẽ là điểm chuẩn chính thức của khoa trong kỳ tuyển sinh này.

TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Khoa Kinh tế - cho biết: Dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 16.

Có một số ngành có chung dự kiến điểm chuẩn cho cả hai khối A, D: Ngành Kinh tế học: 18 điểm; Kinh tế đối ngoại: 20,5; Kế toán kiểm toán: 20,5; Luật kinh doanh: 16.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể xét tuyển nguyện vọng 2. 

Sau đây là dự kiến điểm chuẩn cụ thể cho các ngành: 

Ngành

 

Khối A

Khối D

Kinh tế học

18

18

Kinh tế đối ngoại

20,5

20,5

Kinh tế công cộng

16

16

Tài chính ngân hàng

20,5

21,5

Kế toán kiểm toán

20,5

20,5

Hệ thống thông tin quản lý

16

Không thi khối D

Quản trị kinh doanh

18

20

Luật kinh doanh

16

16

Luật thương mại quốc tế

16

18

 

Song Khuê