Dự kiến chỉ tiêu vào ĐH Xây dựng, HV Tài Chính, HV Hành chính, Mật mã

Dân trí Hôm nay, thêm 4 trường công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009. Theo đó, có 3 trường dự kiến tăng 10% chỉ tiêu và 1 trường không vẫn giữ nguyên chỉ tiêu năm 2008.

1. Đại học Xây dựng Hà Nội:

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là hơn 3.400 chỉ tiêu. Theo đó, trường thêm 2 ngành mới là Kỹ thuật Trắc địa và Quy hoạch xây dựng nâng số ngành đào tạo trình độ ĐH của trường lên 14 ngành.

Dưới đây là mã ngành và điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

Khối 

Điểm chuẩn 

- Kiến trúc (Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2, Toán nhân hệ số 1,5)

V

 22,5 

- Xây dựng Dân dụng và công nghiệp

A

 19,0

- Xây dựng Cầu đường

A

  19,0

- Cấp thoát nước

A

  19,0

- Kĩ thuật Môi trường

 

 

 + Công nghệ và Quản lí Môi trường

A

  19,0

 + Hệ thống Kĩ thuật trong công trình

A

  19,0

- Xây dựng Cảng - Đường thuỷ

A

  19,0

- Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện

A

  19,0

- Xây dựng công trình Biển - Dầu khí

A

  19,0

- Vật liệu và cấu kiện xây dựng

A

  19,0

- Công nghệ Thông tin:

 

 

 + Tin học

A

  19,0

 + Tin học xây dựng

A

  19,0

- Cơ khí xây dựng:

 

 

 + Máy xây dựng

A

  19,0

 + Cơ giới hoá xây dựng

A

  19,0

- Kinh tế xây dựng:

 

 

 + Kinh tế xây dựng

A

  19,0

 + Kinh tế và quản lí đô thị

A

  19,0

2. Học viện Hành chính:

Thạc sĩ Bùi Duy Khiên, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, năm 2009 chỉ tiêu vào trường sẽ tăng hơn năm trước. Dự kiến năm 2009 chỉ tiêu vào trường là 2.000. Trường không tăng ngành học mới.

Điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Cơ sở phía Bắc:Khối A: 16,0, Khối C:18,0. Cơ sở phía Nam: Khối A:15,0, Khối C: 16,0.

3. Học viện Tài chính:

Ông Phạm Văn Liên, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết,  tuyển sinh 2009 trường dự kiến tăng 10%. Theo đó, chỉ tiêu là 2.650 vào các ngành.

Mã ngành và điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

Khối

 Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

- Ngành Tài chính - Ngân hàng (gồm 9 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế; Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Kinh doanh chứng khoán)

A

1270

22,5

- Ngành Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán)

A

870

22,5

- Ngành Quản trị Kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing)

A

120

22,5

- Ngành Hệ thống thông tin  kinh tế (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

A

120

22,5

- Ngành Tiếng Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán)

D1

120

28,5 (tiếng Anh nhân hệ số 2)

4. Học viện Kỹ thuật Mật mã:

Ông Đỗ Thành An, Phó phòng Đào tạo cho biết, năm 2009 trường không tăng chỉ tiêu. Chỉ tiêu vào trường là 250 vào chuyên ngành An toàn thông tin. Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 là 16,5. 

Hồng Hạnh