Đố bạn trả lời những câu hỏi “ngẫu hứng” này

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn những câu rất “ngẫu hứng” về kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Bạn thử làm xem nhé.
 >> Trắc nghiệm: Bạn có biết 11 sự thật “lạ lùng” này?
 >> Đố bạn làm đúng bài trắc nghiệm về thủ đô các nước
 >> Trắc nghiệm: Bạn có những đặc điểm của thiên tài?

Xuân Vũ

Tổng hợp