Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên và Môi trường HN, CĐ Hàng hải 1

Dân trí Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường HN vừa công bố điểm chuẩn. Trong khi đó, trường CĐ Hàng hải 1 dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Điểm chuẩn vào ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2011 như sau:
 
:

Điểm chuẩn trường CĐ Hàng hải 1 như sau:Hồng Hạnh