Điểm chuẩn ĐH Tài chính - Marketing

Dân trí Sáng ngày 10/8/2009, trường ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2. Điểm chuẩn không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Điểm NV1

BẬC  ĐÀO TẠO KHỐI A KHỐI D1
1. Đại học 15,0 điểm 15,0 điểm
2. Cao đẳng 10,0 điểm 10,0 điểm

Nhà trường sẽ  gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ  tục nhập học ngày 11 và 12/09/2009.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2:

Bậc  đại học: 275 chỉ tiêu.

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH Mã ngành/chuyên ngành Khối Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Ngành Quản trị kinh doanh 401   110  
-Kinh doanh quốc tế 413 A, D1 15 15,0
-Du lịch lữ hành 414 A, D1 35 15,0
-Thẩm định giá 415 A, D1 25 15,0
-Kinh doanh bất động sản 416 A, D1 35 15,0
Ngành Kế toán 405   25  
-Kế toán ngân hàng 452 A, D1 25 15,0
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế 406   105  
-Tin học ứng dụng trong kinh doanh 461 A, D1 35 15,0
-Tin học kế toán 462 A, D1 35 15,0
-Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử 463 A, D1 35 15,0
Ngành Tiếng Anh 751   35  
-Tiếng Anh kinh doanh 751 D1 35 15,0

Bậc cao đẳng: 1.200 chỉ tiêu.

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH Mã ngành/chuyên ngành Khối Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
NgànhQuản trị kinh doanh C65   600  
-Quản trị kinh doanh tổng hợp C65.1 A, D1 100 11,0
-Thương mại quốc tế C65.2 A, D1 100 10,0
-Kinh doanh quốc tế C65.3 A, D1 100 10,0
-Du lịch lữ hành C65.4 A, D1 100 10,0
-Thẩm định giá C65.5 A, D1 100 10,0
-Kinh doanh bất động sản C65.6 A, D1 100 10,0
Ngành Kế toán C66   200  
-Kế toán doanh nghiệp C66.1 A, D1 100 11,0
-Kế toán ngân hàng C66.2 A, D1 100 11,0
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế C67   300  
-Tin học ứng dụng trong kinh doanh C67.1 A VÀ D1 100 10,0
-Tin học Kế tóan C67.2 A VÀ D1 100 10,0
-Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử C67.3 A VÀ D1 100 10,0
Ngành Tiếng Anh C68   100  
-Tiếng Anh kinh doanh C68 D1 100 10,0
 
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. 

Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2:

- Thời gian nhận hồ  sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25/08/2009 đến hết ngày 10/09/2009.

- Hồ sơ gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2009 (không nhận Giấy chứng nhận kết quả  thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009), lệ phí xét tuyển (15.000 đồng/hồ sơ), 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ tiên lạc, số điện thọai (nếu có).

- Thí sinh nộp hồ  sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh).

- Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường Đại học Tài chính - Marketing bậc đại học và cao đẳng cần lưu ý ghi cụ thể  tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

- Căn cứ chỉ  tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, nhà trường sẽ  xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ  cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

- Ngày công bố kết quả xét tuyển: 15/09/2009. 

Hiếu Hiền