Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội

Dân trí Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2007. Điểm chuẩn khối A là 20 điểm; khối C: 20,5 điểm; khối D: 15,5 điểm.

Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở khu vực 3. Mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

 

Tên ngành

Mã ngành

Hệ

Điểm chuẩn NV1

Hành chính - Nhà nước

504

ĐH

A:20 C:20,5 D:15,5

Luật Dân sự

503

ĐH

A:20 C:20,5 D:15,5

Luật Hình sự

502

ĐH

A:20 C:20,5 D:15,5

Luật quốc tế và kinh doanh quốc tế

505

ĐH

A:20 C:20,5 D:15,5

Pháp luật Kinh tế

501

ĐH

A:20 C:20,5 D:15,5

 

Nguyễn Hùng