Điểm chuẩn CĐ Tài chính Hải quan, CĐ Kinh tế Vĩnh Long

Dân trí Hội đồng tuyển sinh CĐ Tài chính Hải quan đã chính thức công bố điểm chuẩn vào hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp.

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

(HSPT, KV3)

Hệ Cao đẳng

Tài chính – Ngân hàng

01

A

18,5

Kế toán

02

A

18,5

Hệ thống thông tin quản lý

03

A

18,5

Quản trị kinh doanh

04

A

18,5

Kinh doanh quốc tế

05

A

18,5

Hệ Trung cấp

10

 

Thời gian nhập học Cao đẳng là 04/09/2008. Thời gian nhập học Trung cấp là 12/09/2008.

 

* Điểm chuẩn CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long:

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

(HSPT, KV3)

Tài chính - Ngân hàng

01

A

13,5

Kế toán

02

A

13,5

Quản trị kinh doanh

03

A

13,5

 

Đoàn Quý