ĐH Y dược Cần Thơ có 2 thủ khoa đạt 27,5 điểm

Dân trí Nguồn tin từ Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết, thủ khoa của trường năm nay gồm có 2 em cùng đạt 27,50 điểm gồm Trần Minh Huy, dự thi vào ngành Y Đa khoa và Nguyễn Thị Thanh Hà dự thi vào ngành Dược học.

Theo đó, em Trần Minh Huy đạt điểm môn 1 là 8,25, môn 2 là 10,00; môn 3 là 9,25; còn em Nguyễn Thị Thanh Hà, môn 1 đạt 8 điểm, môn 2 đạt 10,00 điểm, môn 3 là 9,50.

Thủ khoa ngành Răng hàm mặt là em Hà Minh Mẫn 27 điểm.
 
Ngành Y học dự phòng có 3 thủ khoa là các em Phan Vũ Linh, Hồ Bảo KhoaPhạm Vủ Nhân cùng đạt 23,5 điểm.
 
Thủ khoa của ngành Y học cổ truyền là em Nguyễn Ngọc Bảo Chân 25,5 điểm.
 
Thủ khoa của ngành Xét nghiệm y học là em Kha Tấn Hỷ cũng đạt 25,5 điểm.
 
Thủ khoa của ngành Y tế công cộng là em Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21 điểm.

Điểm tuyển sinh của Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã được công bố trên website: ctump.edu.vn.

Phạm Tâm